١ (ژمارە)

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان

یەک ژمارەیەکی سروشتی و ڕاستیە و تاکیشە ، ژمارەی یەک لەپێش ژمارە دوو ( ٢ ) وە لەدوای ھیچ ( ٠ ) دێت

ژمارە یەک لەخشتەی لێکدان[دەستکاری]

لێکدان ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠
1 \times x ١ ٢ ٣ ٤ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠