١٧٢٥

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ھەزارە: ھەزارەی ٢ـەم
سەدەکان: سەدەی ١٧سەدەی ١٨سەدەی ١٩
ساڵەکان: ١٧٢٢ ١٧٢٣ ١٧٢٤١٧٢٥١٧٢٦ ١٧٢٧ ١٧٢٨

-

١٧٢٥ لە ڕۆژژمێرەکانی تردا
ڕۆژژمێری کوردی ٢٤٢٤ – ٢٤٢٥
کۆچی ھەتاوی ١١٠٣ – ١١٠٤
کۆچی مانگی ١١٣٧ – ١١٣٨
له کاتی داهاتنی روم دا ٢٤٧٨
ئه رمنی ١١٧٤
ԹՎ
به هایی -١١٩ – -١١٨
بربری ٢٦٧٥
بودایی ٢٢٦٩
برمه ای ١٠٨٧
رومی ٧٢٣٣ – ٧٢٣٤
قبطی ١٤٤١ – ١٤٤٢
ئه تیوپیایی ١٧١٧ – ١٧١٨
هیندو
 - ویکرم سه موت ١٧٨٠ – ١٧٨١
 - روژزمیری خه لکی هند ١٦٤٧ – ١٦٤٨
 - کالی یوگا ٤٨٢٦ – ٤٨٢٧
هولوسین ١١٧٢٥
کوره ای ٤٠٥٨
هەتاوی تایله ندی ٢٢٦٨

ساڵی ١٧٢٥ لە ڕۆژژمێری زایینیدا.

ڕووداوەکان[دەستکاری]

لەدایکبوونەکان[دەستکاری]

مردنەکان[دەستکاری]