بۆ ناوەڕۆک بازبدە

دەروازە:ئێڤەنێسنس/زانیاری

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

زانیاری ١

دەروازە:ئێڤەنێسنس/زانیاری/١

زانیاری ٢

دەروازە:ئێڤەنێسنس/زانیاری/٢

  • ...کە نووسینەوەی دەرگا کراوەکە ١٨ مانگی پێچووە؟
  • ...کە ئەیمی لی سکاڵای لە تۆمارەکانی وایند-ئەپ کرد؟
  • ...کە بێن موودی لە نیوەی گەشتەکەی فۆڵێندا گرووپەکەی بەجێھێشت؟
  • ...کە موودی و لی دوو ھاوڕێی نزیک بوون؟
  • ...کە گۆرانی سڵاوی ئەلبومی فۆڵێن و گۆرانی وەک تۆی دەرگا کراوەکە بۆ خوشکە مردووەکەی لی نووسراون؟
  • ...کە ئەیمی لی لە پەیمانگای پوڵساکی خوێندوێتی؟
  • ...کە لی بۆ ماوەی ٩ ساڵ وانەی پیانۆی کلاسیکی پێ وتراوەتەوە؟

زانیاری ٣

زانیاری ٤

زانیاری ٥

زانیاری ٦

زانیاری ٧

زانیاری ٨

زانیاری ٩

زانیاری ١٠

زانیاری ١١

زانیاری ١٢

زانیاری ١٣

زانیاری ١٤

زانیاری ١٥

زانیاری ١٦

زانیاری ١٧

زانیاری ١٨

زانیاری ١٩

زانیاری ٢٠

زانیاری ٢١

زانیاری ٢٢

زانیاری ٢٣

زانیاری ٢٤

زانیاری ٢٥

زانیاری ٢٦

زانیاری ٢٧

زانیاری ٢٨

زانیاری ٢٩

زانیاری ٣٠

زانیاری ٣١

زانیاری ٣٢

زانیاری ٣٣

زانیاری ٣٤

زانیاری ٣٥

زانیاری ٣٦

زانیاری ٣٧

زانیاری ٣٨

زانیاری ٣٩

زانیاری ٤٠

زانیاری ٤١

زانیاری ٤٢

زانیاری ٤٣

زانیاری ٤٤

زانیاری ٤٥

زانیاری ٤٦

زانیاری ٤٧

زانیاری ٤٨

زانیاری ٤٩

زانیاری ٥٠

زانیاری ٥١

زانیاری ٥٢

زانیاری ٥٣

زانیاری ٥٤

زانیاری ٥٥

زانیاری ٥٦

زانیاری ٥٧

زانیاری ٥٨

زانیاری ٥٩

زانیاری ٦٠

زانیاری ٦١

زانیاری ٦٢

زانیاری ٦٣

زانیاری ٦٤

زانیاری ٦٥

زانیاری ٦٦

زانیاری ٦٧

زانیاری ٦٨

زانیاری ٦٩

زانیاری ٧٠

زانیاری ٧١

زانیاری ٧٢

زانیاری ٧٣

زانیاری ٧٤

زانیاری ٧٥

زانیاری ٧٦

زانیاری ٧٧

زانیاری ٧٨

زانیاری ٧٩

زانیاری ٨٠

زانیاری ٨١

زانیاری ٨٢

زانیاری ٨٣

زانیاری ٨٤

زانیاری ٨٥

زانیاری ٨٦

زانیاری ٨٧

زانیاری ٨٨

زانیاری ٨٩

زانیاری ٩٠

زانیاری ٩١

زانیاری ٩٢

زانیاری ٩٣

زانیاری ٩٤

زانیاری ٩٥

زانیاری ٩٦

زانیاری ٩٧

زانیاری ٩٨

زانیاری ٩٩


پاکسازی