دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

وێژەی کوردی ١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١ وێژەی کوردی یان ئەدەبی کوردی بریتیە لە ئەو شێعر، چیرۆک، بەیت، مەتەڵ و گۆرانیانەی کە بە شێوەزار و زاراوە جۆراوجۆرەکانی زمانی کوردی نووسراوە. وێژەی کوردی بە یەک شێوەزاری تایبەت نییە و بە ھەمووی شێوەزارەکانی کرمانجی، سۆرانی، ھەورامی و کەلھوڕی نووسراوە لە کوردان بە جێ ماوە. شیاوی باسە کە لە مێژووی وێژەی کوردیدا بە زۆری ھۆنراوە بە سەر پەخشاندا زاڵ بووە.

ڕەنگە کۆنترین نموونەکانی وێژەی کوردی بریتی بێ لە ئەو ھۆنراوانەی کە بە کوردیی باشووری نووسراوە و شوێنکەوتوانی ئایینی یارسان وەکوو باڵووڵی ماییدەشتی و بابا تاھیری ھەمەدانی بێت.

زیاتر...

وێژەی کوردی ٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢

گۆڕی مەم و زین بەیەکەوە لە جزیرەی بۆتان، ٢٠٠٨

مەم و زین چیرۆکی ئەوینداریی دڵتەزێنی کوڕێک بە ناوی مەم و کچێک بە ناوی زینە کە ئەحمەدی خانی شاعیری گەورەی کورد لە ساڵی ١٦٩٢ لەسەر بنەمای چیرۆکێکی ڕاستیدا بە شێوەزاری کورمانجی کردوویەتی بە مەسنەوییەکی بەنرخ و درێژ. خانی ڕوداوەکانی ناو داستانەکەی سەر لەنوو بەزیاتر لە (٢٥٥٠) دێر ھۆنراوە داڕشتەوە. مەم و زینی ئەحمەدی خانی یەکێک لە بەرھەمە گرینگەکانی وێژەی کلاسیکی زمانی کوردییە. یەکەم جار لە ١٩١٩ لە ئەستەمبوڵ چاپ کراوە. ھەژار شاعیر و نووسەری کورد، ھەر بە ھۆنراوە وەریگێڕاوەتەوە بۆ زاری موکریانی.

زیاتر...

وێژەی کوردی ٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣

وێژەی کوردی ٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤

وێژەی کوردی ٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥

وێژەی کوردی ٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦

وێژەی کوردی ٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧

وێژەی کوردی ٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨

وێژەی کوردی ٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩

وێژەی کوردی ١٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٠

وێژەی کوردی ١١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١١

وێژەی کوردی ١٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٢

وێژەی کوردی ١٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٣

وێژەی کوردی ١٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٤

وێژەی کوردی ١٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٥

وێژەی کوردی ١٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٦

وێژەی کوردی ١٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٧

وێژەی کوردی ١٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٨

وێژەی کوردی ١٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/١٩

وێژەی کوردی ٢٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٠

وێژەی کوردی ٢١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢١

وێژەی کوردی ٢٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٢

وێژەی کوردی ٢٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٣

وێژەی کوردی ٢٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٤

وێژەی کوردی ٢٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٥

وێژەی کوردی ٢٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٦

وێژەی کوردی ٢٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٧

وێژەی کوردی ٢٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٨

وێژەی کوردی ٢٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٢٩

وێژەی کوردی ٣٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٠

وێژەی کوردی ٣١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣١

وێژەی کوردی ٣٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٢

وێژەی کوردی ٣٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٣

وێژەی کوردی ٣٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٤

وێژەی کوردی ٣٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٥

وێژەی کوردی ٣٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٦

وێژەی کوردی ٣٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٧

وێژەی کوردی ٣٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٨

وێژەی کوردی ٣٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٣٩

وێژەی کوردی ٤٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٠

وێژەی کوردی ٤١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤١

وێژەی کوردی ٤٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٢

وێژەی کوردی ٤٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٣

وێژەی کوردی ٤٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٤

وێژەی کوردی ٤٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٥

وێژەی کوردی ٤٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٦

وێژەی کوردی ٤٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٧

وێژەی کوردی ٤٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٨

وێژەی کوردی ٤٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٤٩

وێژەی کوردی ٥٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٠

وێژەی کوردی ٥١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥١

وێژەی کوردی ٥٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٢

وێژەی کوردی ٥٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٣

وێژەی کوردی ٥٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٤

وێژەی کوردی ٥٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٥

وێژەی کوردی ٥٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٦

وێژەی کوردی ٥٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٧

وێژەی کوردی ٥٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٨

وێژەی کوردی ٥٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٥٩

وێژەی کوردی ٦٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٠

وێژەی کوردی ٦١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦١

وێژەی کوردی ٦٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٢

وێژەی کوردی ٦٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٣

وێژەی کوردی ٦٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٤

وێژەی کوردی ٦٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٥

وێژەی کوردی ٦٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٦

وێژەی کوردی ٦٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٧

وێژەی کوردی ٦٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٨

وێژەی کوردی ٦٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٦٩

وێژەی کوردی ٧٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٠

وێژەی کوردی ٧١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧١

وێژەی کوردی ٧٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٢

وێژەی کوردی ٧٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٣

وێژەی کوردی ٧٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٤

وێژەی کوردی ٧٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٥

وێژەی کوردی ٧٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٦

وێژەی کوردی ٧٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٧

وێژەی کوردی ٧٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٨

وێژەی کوردی ٧٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٧٩

وێژەی کوردی ٨٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٠

وێژەی کوردی ٨١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨١

وێژەی کوردی ٨٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٢

وێژەی کوردی ٨٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٣

وێژەی کوردی ٨٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٤

وێژەی کوردی ٨٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٥

وێژەی کوردی ٨٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٦

وێژەی کوردی ٨٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٧

وێژەی کوردی ٨٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٨

وێژەی کوردی ٨٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٨٩

وێژەی کوردی ٩٠

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٠ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٠

وێژەی کوردی ٩١

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩١ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩١

وێژەی کوردی ٩٢

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٢ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٢

وێژەی کوردی ٩٣

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٣ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٣

وێژەی کوردی ٩٤

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٤ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٤

وێژەی کوردی ٩٥

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٥ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٥

وێژەی کوردی ٩٦

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٦ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٦

وێژەی کوردی ٩٧

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٧ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٧

وێژەی کوردی ٩٨

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٨ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٨

وێژەی کوردی ٩٩

دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٩ دەروازە:وێژە/وێژەی کوردی/٩٩