بارستە

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
کەرەستە و ئامێری تایبەت بە بارستایی و کێش

بارست (ھەروەھا: بارستایی، ھەرژە) ھەندیی ماکی کۆوەبوو لە شتێکدایە.