دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١ میرنشینی بابان (١٦٤٩-١٨٥٠) لە بنەڕەتدا بە ناوی (فەقێ ئەحمەدی داره‌شمانه‌ )ەوە دامەزراوە. کە میرنشینەکەی لە قەزای پشدەر (قەڵادزێ) لە گوندی دارەشمانە دامەزراندووە لە ساڵەکانی ١٦٨٦ بەدواوە بەھێز بووە و دواییش دەسەڵاتی گرتۆتە دەست. لە نیوەی یەکەمی سەدەی ھەژدەیەمدا میرنشینی بابان لە ڕووی سیاسییەوە و دژی دەوڵەتی عوسمانی ڕۆڵێکی زۆر گرینگی بینیوە. ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ بوونی دەسەڵات و ھێزی سەربازیی میرنشینی بابان.

زیاتر...

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢ قەڵای شێروانە قەڵایەکی کۆنی مێژووییە، لەسەر تەپۆڵکەیەکی دەستکرد لەسەر ڕووباری سیروان لە شاری کەلار لە شێوەی چوار گۆشەدا بنیات نراوە.

زیاتر...

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ١٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/١٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٢٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٢٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٣٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٣٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٤٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٤٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٥٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٥٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٦٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٦٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٧٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٧٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٨٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٨٩

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٠

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٠ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٠

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩١

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩١ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩١

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٢

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٢ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٢

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٣

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٣ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٣

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٤

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٤ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٤

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٥

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٥ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٥

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٦

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٦ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٦

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٧

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٧ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٧

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٨

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٨ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٨

مێژووی پارێزگای سلێمانی ٩٩

دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٩ دەروازە:پارێزگای سلێمانی/مێژووی پارێزگای سلێمانی/٩٩