داڕێژە:Cite web/doc

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

داڕێژە:AWB standard installation داڕێژە:Citation Style documentation/lua داڕێژە:Citation Style documentation/cs1

This Citation Style 1 template is used to create citations for web sources that are not characterized by another CS1 template.


Usage[دەستکاری]

Copy a blank version to use. All parameter names must be in lowercase. Use the "|" (pipe) character between each parameter. Delete unused parameters to avoid clutter in the edit window. Some samples may include the current date. If the date is not current, then purge the page.


Most commonly used parameters in horizontal format

For references with author credit

{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}

For references without author credit

{{cite web |url= |title= |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date= |website= |publisher= |access-date= |quote=}}

داڕێژە:Citation Style documentation/usage vertical common

{{cite web
 | url =
 | title =
 | last =
 | first =
 | date =
 | website =
 | publisher =
 | access-date =
 | quote = }}

|}

Full parameter set in horizontal format
{{cite web |url= |title= |last= |first= |author= |author-link= |last2= |first2= |author2= |author-link2= |date= |year= |editor-last= |editor-first= |editor= |editor-link= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editors= |department= |website= |series= |publisher= |location= |page= |pages= |at= |language= |script-title= |trans-title= |type= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |dead-url= |access-date= |quote= |ref= |postscript= |subscription= |registration=}}
Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite web
 | url =
 | title =
 | last1 =
 | first1 =
 | author-link1 =
 | last2 =
 | first2 =
 | author-link2 =
 | date =
 | year =
 | editor1-last =
 | editor1-first =
 | editor1-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | department =
 | website =
 | series =
 | publisher =
 | location =
 | page =
 | pages =
 | at =
 | language =
 | script-title =
 | trans-title =
 | type =
 | format =
 | arxiv =
 | asin =
 | bibcode =
 | doi =
 | doi-broken-date =
 | isbn =
 | issn =
 | jfm =
 | jstor =
 | lccn =
 | mr =
 | oclc =
 | ol =
 | osti =
 | pmc =
 | pmid =
 | rfc =
 | ssrn =
 | zbl =
 | id =
 | archive-url =
 | archive-date =
 | dead-url =
 | access-date =
 | quote =
 | ref =
 | postscript =
 | subscription =
 | registration = }}
 
 
 
 
last1
 
last1
last2
 
 
 
 
editor1-last
 
editor1-last
editor2-last
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
url, archive-date
archive-url
url
url
 
 
 
 
 
 
required
required
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.


Choosing between {{Cite web}} and {{Cite news}}[دەستکاری]

Before 2014, editors needed to decide whether to use {{Cite web}} or {{Cite news}} based on their features. In 2014, however, most of the differences between the two templates were eliminated.

As of داڕێژە:Diff, {{Cite web}} and {{Cite news}} have the following differences:

But given the same set of valid parameters, their output is exactly the same:

Cite web: Silverman، Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle. Hearst Corporation. لە ڕێکەوتی May 26, 2015 ھێنراوە. 
Cite news: Silverman، Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle. Hearst Corporation. لە ڕێکەوتی May 26, 2015 ھێنراوە. 

Examples[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2

Using format[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2

Foreign language and translated title[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2

Using author-link[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2

Using "archive-url" and "archive-date" (and optionally "dead-url") for webpages that have been archived[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2 داڕێژە:Markup2

Using quote[دەستکاری]

داڕێژە:Markup2

Parameters[دەستکاری]

Syntax[دەستکاری]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.


By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.


COinS[دەستکاری]

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

 • Use |date=27 September 2007 not |date=27 September 2007 (print version 25 September)

Use of templates within the citation template, is generally discouraged as many of these templates will add a lot of extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)


Deprecated[دەستکاری]

The following parameters are deprecated and will no longer work. Their use will place the page into Category:Pages containing cite templates with deprecated parameters:

 • access-date · accessday · accessdaymonth · accessed · accessmonth · accessmonthday · accessyear: Use accessdate to include the full date of access.
 • day: Use date to include the day, month and year.
 • dateformat · doilabel: These parameters are no longer supported.


Description[دەستکاری]

Authors[دەستکاری]

 • last: Surname of author. Do not wikilink—use authorlink instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use last to include the same format as the source. Aliases: last1, author, authors, author1.
  • first: Given or first names of author, including title(s); for example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use authorlink instead. Aliases: first1.
  • OR: for multiple authors, use last1, first1 through last9, first9 for up to nine authors. By default, if nine authors are defined, then only eight will show and "et al." will show in place of the last author. See the display parameters to change. Aliases: author1 through author9.
 • authorlink: Title of existing Wikipedia article about the author—not the author's website; do not wikilink. Aliases: authorlink1, author-link, author1-link, author1link.
 • OR: for multiple authors, use authorlink1 through authorlink9. Aliases: author1-link through author9-link.
 • coauthors: (deprecated) Names of coauthors. Requires author, authors, or lastn Include coauthors in authors or use separate authorn or lastn/firstn to list coauthors.
 • others: To record other contributors to the work, such as Illustrated by John Smith or Translated by John Smith.
When using shortened footnotes or parenthetical referencing styles with templates, do not use multiple names in one field or else the anchor will not match the inline link.

Title[دەستکاری]

داڕێژە:Citation Style documentation/web

 • type: Provides additional information about the media type of the source; format in sentence case. Displays in parentheses following the title. Examples: Thesis, Booklet, CD liner, Press release.


 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.

Date[دەستکاری]

 • date: Date of source being referenced. Can be full date (day, month, and year) or partial date (month and year, year). Use same format as other publication dates in the citations.[١] Required when year is used to disambiguate {{sfn}} links to multiple-work citations by the same author in the same year.[more]. Do not wikilink. Displays after the authors and is enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.
 • OR:
  • year: Year of source being referenced. Required with some types of {{sfn}} citations;[more] otherwise use date.
  • month: Name of the month or season of publication. If you also have the day, use date instead. Do not wikilink.
  • origyear: Original publication year; displays after the date or year. For clarity, please supply specifics. For example: |origyear=First published 1859 or |origyear=Composed 1904.
 1. ^ Publication dates in references within an article should all have the same format. See: MOS:DATEUNIFY.


Publisher[دەستکاری]

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. Not normally included for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Displays after title.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

داڕێژە:Citation Style documentation/agency

Series[دەستکاری]

 • series or version: When the source is part of a series, such as a book series or a journal where the issue numbering has restarted.


In-source locations[دەستکاری]

 • page: Page in the source that supports the content. Displays preceded with p. unless |nopp=y.
 • OR: pages: Pages in the source that supports the content; separate page ranges with an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded with pp. unless |nopp=y.
  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.


URL[دەستکاری]

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations.[١] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.[١] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but preemptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.
URLs must begin with a supported URI scheme. http:// and https:// will be supported by all browsers; however, ftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto: and news: will require a plug-in or an external application and should normally be avoided. IPv6 host-names are currently not supported.
If URLs in citation template parameters contain certain characters, then they will not display and link correctly. Those characters need to be percent-encoded. For example, a space must be replaced by %20. To encode the URL, replace the following characters with:
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Single apostrophes do not need to be encoded; however, unencoded multiples will be parsed as italic or bold markup. Single curly closing braces also do not need to be encoded; however, an unencoded pair will be parsed as the double closing braces for the template transclusion.
 1. ^ ی ا Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.


Anchor[دەستکاری]


Identifiers[دەستکاری]

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier.


Quote[دەستکاری]

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.


Editors[دەستکاری]

 • editor-last: Surname of editor. Do not wikilink—use editor-link instead. Where the surname is usually written first—as in Chinese—or for corporate authors, simply use editor-last to include the same format as the source. Aliases: editor1-last, editor, editors.
  • editor-first: Given or first names of editor, including title(s); example: Firstname Middlename or Firstname M. or Dr. Firstname M., Sr. Do not wikilink—use editor-link instead. Aliases: editor1-first.
  • OR: for multiple editors, use editor1-last, editor1-first through editor4-last, editor4-first for up to four editors.
 • editor-link: Title of existing Wikipedia article about the editor—not the editor's website; do not wikilink. Aliases: editor1-link.
 • OR: for multiple editors, use editor1-link through editor4-link.
Display:
If authors: Authors are first, followed by the editors and the included work, then the main work.
If no authors: Editors appear before the included work; a single editor is followed by "ed."; multiple editors are followed by "eds."; more than three editors will be followed by "et al., eds."


Laysummary[دەستکاری]

 • laysummary: URL link to a non-technical summary or review of the source; the URL title is set to "Lay summary".
  • laysource: Name of the source of the laysummary. Displays in italics and preceded by an endash.
  • laydate: Date of the summary. Displays in parentheses.


Display options[دەستکاری]

 • author-mask: Replaces the name of the first author with em dashes or text. Set author-mask to a numeric value n to set the dash n em spaces wide; set author-mask to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, "with". You must still include the values for all authors for metadata purposes. Primarily intended for use with bibliography styles where multiple works by a single author are listed sequentially. Do not use in a list generated by {{reflist}}, <references /> or similar as there is no control of the order in which references are displayed.
 • author-name-separator: Controls the separator between last and first names; defaults to a comma and space (, ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • author-separator: Controls the separator between authors; defaults to a semicolon and space (; ); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.
 • display-authors: Controls the number of author names that are displayed when a citation is published. To control the displayed number of author names, set display-authors to the desired number. For example, |display-authors=2 will display only the first two authors in a citation. By default, the only the first eight cited authors are displayed; subsequent authors beyond eight are represented in the published citation by "et al." If a citation contains nine author names and one wishes all nine author names to display, "et al." may be suppressed by setting |display-authors=9. Aliases: displayauthors.
 • lastauthoramp: Switches the separator between the last two names of the author list to space ampersand space ( & ) when set to any value. Example: |lastauthoramp=yes
 • postscript: Controls the closing punctuation for a citation; defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no terminating punctuation will be used. Ignored if quote is defined.
 • separator: Controls the punctuation used to separate lists of authors, editors, etc. Defaults to a period (.); if the parameter is present, but blank, no separator punctuation will be used; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk (*), colon (:) or hash (#) as they will be interpreted as wikimarkup.

Subscription or registration required[دەستکاری]

داڕێژە:Citation Style documentation/registration

TemplateData[دەستکاری]

ئەمە بەڵگەنامەی دراوەی داڕێژەیە بۆ ئەم داڕێژە کە لەلایەن دەستکاریکەری دیداری و ئامرازەکانی تر بەکارھاتووە. بڕوانە ڕاپۆرتی ھەڵەی مانگانە بۆ ئەم داڕێژە.

دراوەی داڕێژە بۆ بیرخستنەوەی وێب

ئاماژەدان بە ماڵپەڕێک ڕێکدەخات بە بەکارھێنانی زانیاریی پێشکەشکراو (وەک: بەستەر و ناونیشان). تەنھا بۆ ئەو سەرچاوانە بەکاردێت کە بەشێوەیەکی دروست ناتوانرێت سوود لە داڕێژەکانی بیرخستنەوەی پەرتووک، بڵاوکراوە، سەرچاوەکانی ھەواڵ و ...ھتد وەربگیرێت.

پارامەترەکانی داڕێژە

پارامەتروەسفجۆرڕەوش
بەستەرurl URL

بەستەری ئەو ماڵپەڕەی کەدەتوانرێت دەقی بڵاوکراوەی تێدا ببینرێت

زنجیرەنووسەپێویستە
سەردێرtitle

سەردێری ئەو پەڕەی کە دەقەکەی تێدایە، لەگەڵ ھێماکانی ئاماژە پیشان دەدرێت

زنجیرەنووسەپێویستە
ناوی کۆتاییlast last1 author author1 authors

نازناو یان ناوی باپیری نووسەر، مەیکە بە بەستەری ویکی، 'بەستەری نووسەر' بەکاربھێنە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ نووسەری زیاتر

هێڵپێشنیارکراوە
ناوی یەکەمfirst first1

ناوی یەکەم (و باوک)ی نووسەر، مەیکە بە بەستەری ویکی، بەستەری نووسەر بەکاربھینە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ نووسەری زیاتر

هێڵپێشنیارکراوە
بەستەری نووسەرauthorlink authorlink1 author-link author1-link

ناوی ئەو وتارەی ویکیپیدیا کە دەربارەی نووسەرە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ نووسەری زیاتر

پەڕەدڵخواز
ناوی کۆتایی٢last2 author2

ناوی باپیر یان نازناوی نووسەری دووەم، مەیکە بە بەستەری ویکی، بەستەری نووسەر٢ بەکاربھێنە

هێڵدڵخواز
ناوی یەکەم٢first2

ناوی یەکەم (و باوک)ی نووسەری دووەم، مەیکە بە بەستەری ویکی

هێڵدڵخواز
بەستەری نووسەر٢authorlink2 author2-link

ناوی ئەو وتارەی ویکیپیدیا کە دەربارەی نووسەری دووەمە

پەڕەدڵخواز
بەرواری سەرچاوەdate

ئەو ڕۆژەی سەرچاوەکە بڵاوکراوەتەوە، ئەگەر نەزانراوە ڕۆژی سەردانیکردن بەکاربھێنە، مەیکە بە بەستەری ویکی

زنجیرەنووسەپێشنیارکراوە
ساڵی بڵاوکردنەوەyear

ئەو ساڵەی سەرچاوەکە ئاماژەی پێکردووە، ئەگەر مانگ و ڕۆژ زانراو بێت ئەوا 'بەرواری سەرچاوە' بەکاربھێنە

زنجیرەنووسەدڵخواز
ناوی کۆتایی سەرنووسەرeditor-last editor1-last editor editors

نازناو یان ناوی باپیری سەرنووسەر، مەیکە بە بەستەری ویکی، 'بەستەری سەرنووسەر' بەکاربھێنە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ سەرنووسەری زیاتر.

هێڵدڵخواز
ناوی یەکەمی سەرنووسەرeditor-first editor1-first

ناوی یەکەم (و باوک)ی سەرنووسەر بدە، مەیکە بە بەستەری ویکی، 'بەستەری سەرنووسەر' بەکاربھێنە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ سەرنووسەری زیاتر.

هێڵدڵخواز
بەستەری سەرنووسەرeditor-link editor1-link

ناونیشانی ئەو پەڕەیەی ویکیپیدیا کە دەربارەی سەرنووسەرەکەیە، دەتوانیت ژمارەی بکەیت بۆ سەرنووسەری زیاتر.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

پەڕەدڵخواز
ماڵپەڕwebsite work

ناوی ماڵپەڕ، لەوانەیە بەسترابێتەوە بە پەڕەیەکی تری ویکیپیدیاوە، بەلاری پیشان دەدرێت

زنجیرەنووسەپێشنیارکراوە
ناسنامەی زنجیرەseries

ناسنامەی زنجیرە کاتێک سەرچاوەکە بەشێک بێت لە زنجیرەیەک، زنجیرە پەرتووکێک یان بڵاوکراوەیەک.

زنجیرەنووسەدڵخواز
بڵاوکارpublisher

ناوی بڵاوکەرەوەی سەرچاوەکە، لەوانەیە بەسترابێتەوە بە پەڕەیەکی تری ویکیپیدیاوە

زنجیرەنووسەپێشنیارکراوە
شوێنی بڵاوکردنەوەlocation

جێگای جوگرافیی بڵاوکردنەوە، مەیکە بە بەستەری ویکی، جێی بھێڵە ئەگەر ناوی جێگاکە لەنێو بڵاوکردنەوەکەدا ھەبووە.

زنجیرەنووسەدڵخواز
لاپەڕەpage

ئەو لاپەڕەی کە لەسەرچاوەکە باسی ناوەڕۆکەکە دەکات، پیشان دەدرێت لەپاش 'لا.'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
لاپەڕەکانpages

ئەو لاپەڕانەی کە لەسەرچاوەکە باسی ناوەڕۆکەکە دەکەن (مەبەست لەژمارەی لاپەڕەکانی نێو سەرچاوەکە نیە)، پیشان دەدرێت لەپاش 'pp.'

زنجیرەنووسەدڵخواز
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

زنجیرەنووسەدڵخواز
زمانlanguage

ئەو زمانەی کە سەرچاوەکەی پێ نووسراوە (گەر کوردی نەبوو)، ناوی زمانەکە بنووسە، ھێما یان داڕێژە بەکارمەھێنە.

زنجیرەنووسەدڵخواز
ناونیشانی نووسراوscript-title

بۆ ئەو ناونیشانانەی کە ڕێنووسی کوردی نین، بە ھێمای دوو پیتی زمان لە ISO639-1 دەست پێبکە، (وەکو ژاپۆنی) |script-title=ja:...

زنجیرەنووسەدڵخواز
ناونیشانی وەرگێڕدراوtrans-title

ناونیشان بەزمانی کوردی، گەر سەرچاوە بەزمانی بیانی بوو 'زمان' باس بکە.

زنجیرەنووسەدڵخواز
جۆرtype

زانیاری زیاتر دەربارەی جۆری پەڕگەی سەرچاوە.

زنجیرەنووسەدڵخواز
شێوەformat

شێوەی ئەو کارەی کە بە 'بەستەر' ئاماژەی پێکراوە، وەکو: PDF، DOC، XLS، تەنھا HTML دیاری مەکە

زنجیرەنووسەدڵخواز
ئەوانی ترothers

بۆ بەشداربووانی تر (جگە لەنووسەر) بەکاردێت، وەکو 'نەخشەسازیی فڵان' یان 'وەرگێڕانی فڵان'

زنجیرەنووسەدڵخواز
ساڵی ڕەسەنorig-year origyear

ساڵی ڕەسەنی بڵاوکردنەوە، زانیاری زیاتر بدە

زنجیرەنووسەدڵخواز
جێگای بڵاوکردنەوەpublication-place

جێگای بڵاوکردنەوە لەپاش ناونیشان پیشان دەدرێت، ئەگەر 'جێگا' و 'شوێن'ی وەکو یەکە بوو، ئەوا لەپێش ناونیشان بە 'نووسراوە لە' پیشاندەدرێت.

زنجیرەنووسەدڵخواز
ڕۆژی بڵاوکردنەوەpublication-date

ڕۆژی بڵاوکردنەوە جیاوازە لەڕۆژی نووسینی کارەکە، مەیکە بە بەستەری ویکی.

زنجیرەنووسەدڵخواز
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

زنجیرەنووسەدڵخواز
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

زنجیرەنووسەدڵخواز
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

زنجیرەنووسەدڵخواز
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

زنجیرەنووسەدڵخواز
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

زنجیرەنووسەدڵخواز
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

هێڵدڵخواز
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

هێڵدڵخواز
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

زنجیرەنووسەدڵخواز
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

زنجیرەنووسەدڵخواز
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

زنجیرەنووسەدڵخواز
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

زنجیرەنووسەدڵخواز
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

زنجیرەنووسەدڵخواز
JSTORjstor

JSTOR identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

زنجیرەنووسەدڵخواز
MRmr

Mathematical Reviews identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

زنجیرەنووسەدڵخواز
OLol

Open Library identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
PMCpmc

PubMed Center article number

زنجیرەنووسەدڵخواز
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
RFCrfc

Request for Comments number

زنجیرەنووسەدڵخواز
SSRNssrn

Social Science Research Network

زنجیرەنووسەدڵخواز
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

زنجیرەنووسەدڵخواز
idid

ناسەرەوەی تاقانە بەکاردێت لەکاتێکدا ھیچ یەکێک لەناسەرەوە تایبەتەکان جێبەجێ نەکات

زنجیرەنووسەدڵخواز
بەستەری ئەرشیڤarchive-url archiveurl

بەستەری وێنەی ئەرشیڤکراوی پەڕەی وێب، لەحاڵەتێکدا پەڕەکە بەردەست نەبوو، 'ڕۆژی ئەرشیڤ' داواکراوە

زنجیرەنووسەدڵخواز
ڕۆژی ئەرشیڤarchive-date archivedate

ئەو ڕۆژەی بەستەری پەڕەی سەرچاوە ئەرشیڤکراوە، مەیکە بە بەستەری ویکی

زنجیرەنووسەدڵخواز
بەستەری شکاوdead-url deadurl

گەر 'no' دابنرێت ئەوا پیشاندانی ناونیشان ڕێکخراوە، کاتک بەسوودە کە بەستەرەکە ئەرشیڤ کرابێت و ئێستا بەردەست نەبێت.

زنجیرەنووسەدڵخواز
ڕۆژی سەردانیکردنی بەستەرaccess-date accessdate

ئەو ڕۆژەی سەردانی بەستەری سەرچاوەی ڕەسەن کراوە، مەیکە بە بەستەری ویکی

زنجیرەنووسەپێشنیارکراوە
Quotequote

ئەو دەقەی وەکو خۆی لەسەرچاوەکە وەرگیراوە، ڕابردووە، دەکەوێتە نێوان ھێماکانی وتە وەرگرتن، دەبێت ھێماکانی ڕێنووسی تێدابێت.

زنجیرەنووسەدڵخواز
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

زنجیرەنووسەدڵخواز
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

بنچینەیی
.
زنجیرەنووسەدڵخواز
Subscription requiredsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

زنجیرەنووسەدڵخواز
Registration requiredregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

زنجیرەنووسەدڵخواز
جیاکەرەوەseparator

ئەو ھێمایەی بۆ جیاکردنەوەی لیستی نووسەران و سەرنووسەر بەکاردێت، بۆشایی دەبێت بە &#32 دابنرێت، ھێماکانی ئەستێرە و پەنجەرە و دووخاڵ لەسەریەک بەکارمەھێنە

بنچینەیی
.
زنجیرەنووسەدڵخواز
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

زنجیرەنووسەدڵخواز
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

زنجیرەنووسەدڵخواز
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

زنجیرەنووسەدڵخواز
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

زنجیرەنووسەدڵخواز
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

هێڵدڵخواز
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

پەڕەدڵخواز
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

هێڵدڵخواز
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

پەڕەدڵخواز
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

هێڵدڵخواز
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

پەڕەدڵخواز
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

هێڵدڵخواز
First name 6first6 author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 6authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

پەڕەدڵخواز
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

هێڵدڵخواز
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

پەڕەدڵخواز
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

هێڵدڵخواز
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

پەڕەدڵخواز
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

هێڵدڵخواز
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

پەڕەدڵخواز
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

بنچینەیی
,
زنجیرەنووسەدڵخواز
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

بنچینەیی
;
زنجیرەنووسەدڵخواز
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

بنچینەیی
8
ژمارەدڵخواز
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

زنجیرەنووسەدڵخواز
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

پەڕەدڵخواز
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

هێڵدڵخواز
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

هێڵدڵخواز
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

پەڕەدڵخواز
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

زنجیرەنووسەدڵخواز
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

زنجیرەنووسەدڵخواز
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز
HDL access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

زنجیرەنووسەدڵخواز

See also[دەستکاری]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.