یانی

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان

یانی پیانیست و ئاھەنگسازی یۆنانییە.

زؤر عةيبة هيج نية بة كوردى لةسةر ئةم موزيكزانة