ھۆمۆفۆبیا

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان

هۆمۆفۆبیا بە مانای ترس لە هاوڕەگەزخوازان دێت و جۆڕێکی فۆبیایە.