بۆ ناوەڕۆک بازبدە

وو شوانگ پو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

وو شوانگ پوو (بە چینی:無雙譜; مانا: مێزی قارەمانە بێ ھاوتاکان) کتێبێکی مێژوویی لەچاپدراو کە تێیدا وێنە و ژیاننامەی ٤٠ کەسایەتی بەناوبانگی ئیمپراتۆریەتی ھان و سۆنگی تێدایە.

ژیاننامەکانی ناوی[دەستکاری]

لی بای
بان ژاوۆ
بان چاوۆ
ژ ناو وەرگێران (پین ین)
١ 张良 ژانگ لیانگ (c. 250-189 پێش زایین)
٢ 項籍 سیانگ جی (٢٣٢–٢٠٢ پێش زایین)
٣ 伏生 فو شێنگ (c. 268-178 پێش زایین),
٤ 东方朔 دۆنگفانگ شوۆ (١٥٤–٩٣ پێش زایین),
٥ 张骞 ژانگ چیان (١٦٤–١١٤ پێش زایین),
٦ 苏武 سو وو (١٤٠–٦٠ پێش زایین)
٧ 司马迁 سیما چیان (c. 145-86 پێش زایین),
٨ 董贤 دۆنگ سیان (٢٣–١ پێش زایین),
٩ 严子陵 یان زی لینگ (c. 0-75),
١٠ 曹娥 چاوۆ ئێ (c. 130-143),
١١ 班超 بان چاوۆ (٣٢–١٠٢),
١٢ 班昭 بان ژاوۆ (٤٥–١١٦),
١٣ 赵娥 ژاوۆ ئێ (c. 25-220),
١٤ 孙策 سوون سێ (١٧٥–٢٠٠),
١٥ 诸葛亮 ژوگێ لیانگ (١٨١–٢٣٤),
١٦ 焦孝然 جیاوۆ سیاوۆ ڕان (c. 481-221 پێش زایین),
١٧ 刘谌 لیو چێن (شوھان) (c. 220-263),
١٨ 羊祜 یانگ ھو (٢٢١–٢٧٨),
١٩ 周处 ژۆو چو (٢٣٦–٢٩٧),
٢٠ 绿珠 لوژو (c. 250-300),
٢١ 陶渊明 تاوۆ یوانمینگ (٣٦٥–٤٢٧),
٢٢ 王猛 وانگ مێنگ (چینی پێشوو) (٣٢٥–٣٧٥),
٢٣ 謝安 سیێ ئان (٣٢٠–٣٨٥),
٢٤ 苏蕙 سو ھویی (شاعیر) (٣٥١–٣٨١),
٢٥ 花木兰 ھوا مولان (c. 400-500),
٢٦ 冼夫人 سیان فو ڕێن (c. 512-602),
٢٧ 武则天 وو زێتیان (٦٢٤–٧٠٥),
٢٨ 狄仁杰 دی ڕێنجیێ (٦٣٠–٧٠٠),
٢٩ 安金藏 ئان جینچانگ (c. 600-800),
٣٠ 郭子仪 گوۆ زییی (٦٩٧–٧٨١),
٣١ 李白 لی بای (٧٠١–٧٦٢),
٣٢ 李畢 لی بی (٧٢٢–٧٨٩),
٣٣ 张承业 ژانگ چێنگیێ (٨٤٦–٩٢٢),
٣٤ 冯道 فێنگ داوۆ (٨٨٢–٩٥٤),
٣٥ 陳摶 چێن توان (٨٧١–٩٨٩),
٣٦ 钱镠 چیان لیو (٨٥٢–٩٣٢),
٣٧ 安民 ئان مین (c. 1050 -1125),
٣٨ 陈东 چێن دۆنگ (ئیمپراتۆرییەتی سۆنگ) (١٠٨٦–١١٢٧),
٣٩ 岳飞 یوێ فێی (١١٠٣–١١٤٢),
٤٠ 文天祥 وێن تیانسیانگ (١٢٣٦–١٢٨٣),

سەرچاوەکان[دەستکاری]

بەستەرە دەرەکییەکان[دەستکاری]