فەلسەفەی زانست

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان

فەلسەفەی زانست بایەخ و گرنگی ئەدات بە ڕەچاوکارییەکان، بنچینەکان، پێـڕەوەکان و ئاماژۆکەکانی زانست.