زمانی ئەبخازی

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان

زمانی ئابخازی (Аҧсуа бызшәа) زمانی نەتەوەی ئابخازە لە ناوچەی قەوقاز و ئێستا لە وڵاتی ئابخازیا، زمانی فەرمییە.

Wikipedia
ویکیپیدیا، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد بە زمانی ئەبخازی