با

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
گۆروای با کە بەری با نیشان دەدا

با ھاتوچووی ھەوایە لە دەوروبەری ئەرددا.