بۆ ناوەڕۆک بازبدە

کۆمپانیای ماکدۆنڵ دۆگلاس

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
فرۆکەیەکی کۆمپانیای مادۆنل دپگلاس

کۆمپانیای ماکدۆنل دۆگلاس (بە ئینگلیزی: McDonnell Douglas) ئەوە کۆمپانیایەکی ئەمریکاییە بۆ دروستکردنی فرۆکەی بازرگانی و جەنگی، ئێستا ڕکابرەیەکی زۆر ھەیە لە نێوانی کۆمپانیای ماکدۆنل دۆگلاس و بۆینگ لە دروستکردنی فرۆکەدا، ئەو کۆمپانیایە لە ساڵی ١٩٦٧ دامەزرا و لە ئەنجامی لێکدانی ھەردوو کۆمپانیای دۆگلاس و مادۆنل ئەو کۆمپانیایە دروست بوو.

فرۆکە دروستکراوەکانی[دەستکاری]

خشتی دروستکردنی فرۆکەکان و ساڵی دروستکردنیان[١]
دی سی ٨ دی سی ٩ دی سی ١٠ ئێم دی-٨٠ ئێم دی ٩٠ ئێم دی ١١ کۆی گشتی
١٩٥٩ ٢١ ٢١
١٩٦٠ ٩١ ٩١
١٩٦١ ٤٢ ٤٢
١٩٦٢ ٢٢ ٢٢
١٩٦٣ ١٩ ١٩
١٩٦٤ ٢٠ ٢٠
١٩٦٥ ٣١ ٥ ٣٦
١٩٦٦ ٣٢ ٦٩ ١٠١
١٩٦٧ ٤١ ١٥٣ ١٩٤
١٩٦٨ ١٠٢ ٢٠٢ ٣٠٤
١٩٦٩ ٨٥ ١٢٢ ٢٠٧
١٩٧٠ ٣٣ ٥١ ٨٤
١٩٧١ ١٣ ٤٦ ١٣ ٧٢
١٩٧٢ ٤ ٣٢ ٥٢ ٨٨
١٩٧٣ ٢٩ ٥٧ ٨٦
١٩٧٤ ٤٨ ٤٧ ٩٥
١٩٧٥ ٤٢ ٤٣ ٨٥
١٩٧٦ ٥٠ ١٩ ٦٩
١٩٧٧ ٢٢ ١٤ ٣٦
١٩٧٨ ٢٢ ١٨ ٤٠
١٩٧٩ ٣٩ ٣٥ ٧٤
١٩٨٠ ١٨ ٤١ ٥ ٦٤
١٩٨١ ١٦ ٢٥ ٦١ ١٠٢
١٩٨٢ ١٠ ١١ ٣٤ ٥٥
١٩٨٣ ١٢ ٥١ ٦٣
١٩٨٤ ١٠ ٤٤ ٥٤
١٩٨٥ ١١ ٧١ ٨٢
١٩٨٦ ١٧ ٨٥ ١٠٢
١٩٨٧ ١٠ ٩٤ ١٠٤
١٩٨٨ ١٠ ١٢٠ ١٣٠
١٩٨٩ ١ ١١٧ ١١٨
١٩٩٠ ١٣٩ ٣ ١٤٢
١٩٩١ ١٤٠ ٣١ ١٧١
١٩٩٢ ٨٤ ٤٢ ١٢٦
١٩٩٣ ٤٣ ٣٦ ٧٩
١٩٩٤ ٢٣ ١٧ ٤٠
١٩٩٥ ١٨ ١٣ ١٨ ٤٩
١٩٩٦ ١٢ ٢٥ ١٥ ٥٢
١٩٩٧ ١٦ ٢٦ ١٢ ٥٤
١٩٩٨ ٨ ٣٤ ١٢ ٥٤
١٩٩٩ ٢٦ ١٣ ٨ ٤٧
٢٠٠٠ ٥ ٤ ٩
٢٠٠١ ٢ ٢
کۆی گشتی ٥٥٦ ٩٧٦ ٤٤٦ ١٬١٩١ ١١٦ ٢٠٠ ٣٬٤٨٥
جۆر دی سی ٨ دی سی ٩ دی سی ١٠ ئێم دی ٨٠ ئێم دی ٩٠ ئێم دی ١١
لە خزمەتدا[٢][٣] ١٧ ٦٥ ١٤٣ ٥٧٩ ٦٦ ١٧١ ١٬٠٤١

پەراوێزەکان[دەستکاری]

سەرچاوەکان[دەستکاری]