دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

نژیاروانی ١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١ نژیاروانی یان تەلارسازی یان بیناسازی بریتییە لە ھونەر و زانستی شێوەکاری و سازکردن. بەرھەمەکانی تەلارسازی، لە قاڵبی کەرەستەکانی بینایی، زۆرتر بە ناوی ھێماکانی کەلتووری و سیاسی و بە ناوی بەرھەمەکانی ھونەری ھەست دەکردرێن. شارستانییە ناسراوەکان زۆرجار بە دەسکەوتەکانی نژیاروانی کە لێیان بە میرات دەمێنێتەوە، دەناسرێن. نژیاروانی زۆرترین پەیوەندیی لەگەڵ ئەندازیاریی شارستانیدا ھەیە و بۆ دروستکردنی پێکھاتەیەکی چاک پێویستە ئەندازیارانی نژیاروانی و ئەندازیارانی شارستانی ئەوپەڕی ھاوکاری و تێگەشتنیان لە یەکتر بێت. ھەر کۆمەڵ یان سەردەمێک نژیاروانیی تایبەتی خۆی ھەیە کە نیشاندەری چاند، ئایین و باوەکانی ئەو کۆمەڵە یان سەردەمەیە.

زیاتر...

نژیاروانی ٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢

نژیاروانی ٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣

نژیاروانی ٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤

نژیاروانی ٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥

نژیاروانی ٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦

نژیاروانی ٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧

نژیاروانی ٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨

نژیاروانی ٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩

نژیاروانی ١٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٠

نژیاروانی ١١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١١

نژیاروانی ١٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٢

نژیاروانی ١٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٣

نژیاروانی ١٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٤

نژیاروانی ١٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٥

نژیاروانی ١٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٦

نژیاروانی ١٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٧

نژیاروانی ١٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٨

نژیاروانی ١٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/١٩

نژیاروانی ٢٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٠

نژیاروانی ٢١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢١

نژیاروانی ٢٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٢

نژیاروانی ٢٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٣

نژیاروانی ٢٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٤

نژیاروانی ٢٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٥

نژیاروانی ٢٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٦

نژیاروانی ٢٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٧

نژیاروانی ٢٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٨

نژیاروانی ٢٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٢٩

نژیاروانی ٣٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٠

نژیاروانی ٣١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣١

نژیاروانی ٣٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٢

نژیاروانی ٣٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٣

نژیاروانی ٣٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٤

نژیاروانی ٣٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٥

نژیاروانی ٣٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٦

نژیاروانی ٣٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٧

نژیاروانی ٣٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٨

نژیاروانی ٣٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٣٩

نژیاروانی ٤٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٠

نژیاروانی ٤١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤١

نژیاروانی ٤٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٢

نژیاروانی ٤٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٣

نژیاروانی ٤٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٤

نژیاروانی ٤٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٥

نژیاروانی ٤٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٦

نژیاروانی ٤٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٧

نژیاروانی ٤٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٨

نژیاروانی ٤٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٤٩

نژیاروانی ٥٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٠

نژیاروانی ٥١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥١

نژیاروانی ٥٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٢

نژیاروانی ٥٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٣

نژیاروانی ٥٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٤

نژیاروانی ٥٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٥

نژیاروانی ٥٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٦

نژیاروانی ٥٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٧

نژیاروانی ٥٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٨

نژیاروانی ٥٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٥٩

نژیاروانی ٦٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٠

نژیاروانی ٦١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦١

نژیاروانی ٦٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٢

نژیاروانی ٦٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٣

نژیاروانی ٦٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٤

نژیاروانی ٦٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٥

نژیاروانی ٦٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٦

نژیاروانی ٦٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٧

نژیاروانی ٦٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٨

نژیاروانی ٦٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٦٩

نژیاروانی ٧٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٠

نژیاروانی ٧١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧١

نژیاروانی ٧٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٢

نژیاروانی ٧٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٣

نژیاروانی ٧٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٤

نژیاروانی ٧٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٥

نژیاروانی ٧٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٦

نژیاروانی ٧٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٧

نژیاروانی ٧٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٨

نژیاروانی ٧٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٧٩

نژیاروانی ٨٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٠

نژیاروانی ٨١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨١

نژیاروانی ٨٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٢

نژیاروانی ٨٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٣

نژیاروانی ٨٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٤

نژیاروانی ٨٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٥

نژیاروانی ٨٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٦

نژیاروانی ٨٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٧

نژیاروانی ٨٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٨

نژیاروانی ٨٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٨٩

نژیاروانی ٩٠

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٠ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٠

نژیاروانی ٩١

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩١ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩١

نژیاروانی ٩٢

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٢ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٢

نژیاروانی ٩٣

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٣ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٣

نژیاروانی ٩٤

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٤ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٤

نژیاروانی ٩٥

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٥ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٥

نژیاروانی ٩٦

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٦ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٦

نژیاروانی ٩٧

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٧ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٧

نژیاروانی ٩٨

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٨ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٨

نژیاروانی ٩٩

دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٩ دەروازە:ئەندازیاریی شارستانی/نژیاروانی/٩٩