پێڕستی شارەکانی ئیتالیا

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

ناوی شارەکان سەربەڕەو ژێر ڕێزکراوە بەگوێرەی ژمارەی دانیشتوان.

cellpadding="4" cellspacing="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" rules="all" style="margin: 1em 1em 10px 0px; width: 100%; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse: collapse; empty-cells: show;"
زنجیرە شار ناوی شاڕ بە ئیتاڵی پاڕێزگا ھەڕێم ژماڕەی دانیشتوان
١ ڕۆما Roma لاتسیۆ ڕۆما ٢٫٥٥٣٫٨٧٣
٢ میلانۆ Milano لۆمباردیا میلانۆ ١٬٣١٦٬٤٩٧
٣ ناپۆلی Napoli کامپانیا ناپۆلی ٩٩٥٫١٧١
٤ تۆرینۆ Torino پیەمۆنتێ تۆرینۆ ٩٠٢٫٢٥٥
٥ پاڵێرمۆ Palermo سیشیلیا پالێڕمۆ ٦٧٥٫٢٧٧
٦ گەنۆڤا Genova لێگۆریا گەنۆڤا ٦٠٥٫٠٨٤
٧ بۆلۆگنا Bologna ئیمیلیا ڕۆمانیا بۆلۆگنا ٣٧٤٫٧٢٥
٨ فیرەنزا Firenze تۆسکانا فیرەنزا ٣٦٨٫٠٥٩
٩ باری Bari پۆگلیا باری ٣٢٨٫٤٥٨
١٠ کاتانیا Catania سیشیلیا کاتانیا ٣٠٥٫٧٧٣
١١ ڤێنیز Venezia ڤێنیتۆ ڤێنیز ٢٧١٫٢٥١
١٢ ڤێڕۆنا Verona ڤێنیتۆ ڤێڕۆنا ٢٥٩٫٠٦٨
١٣ مێسینا Messina سیشیلیا مێسینا ٢٤٧٫٥٩٢
١٤ پادۆڤا Padova ڤێنیتۆ پادۆڤا ٢١٠٫٨٢١
١٥ تریێستێ Trieste ڤریۆلێ ڤێنیتسیا گولیا تریێستێ ٢٠٧٫٠٦٩
١٦ تارانتۆ Taranto پۆلیا تارانتۆ ١٩٩٫٠١٢
١٧ برێشیا Brescia لومباردیا برێشیا ١٩٢٫١٦٤
١٨ رێگیۆ کالابریا Reggio Calabria کالابریا رێگیۆ کالابریا ١٨٣٫٠٤١
١٩ پراتۆ Prato تۆسکانا پراتۆ ١٨٠٫٦٧٤
٢٠ مۆدێنا Modena ئیمیلیا ڕۆمانیا مۆدێنا ١٨٠٫١١٠
٢١ پارما Parma ئیمیلیا ڕۆمانیا بارما ١٧٤٫٤٧١
٢٢ کاگلیاری Cagliari سردینیا کاگلیاری ١٦١٫٤٦٥
٢٣ پێروگیا Perugia ئۆمبریا پێروگیا ١٥٧٫٨٤٢
٢٤ لیڤۆرنۆ Livorno تۆسکانا لیڤۆرنۆ ١٥٥٫٩٨٦
٢٥ ڕێگیۆ نێل ئێمیلیا Reggio nell'Emilia ئێمیلیا ڕۆمانیا ڕێگیۆ نێل ئێمیلیا ١٥٥٫١٩١
٢٦ ڤۆگیا Foggia پۆلیا ڤۆگیا ١٥٤٫٧٨٠
٢٧ ڕاڤێننا Ravenna ئێمیلیا ڕۆمانیا ڕاڤێننا ١٤٦٫٩٨٩
٢٨ سالێرنۆ Salerno کامپانیا سالێرنۆ ١٣٥٫٨١٨
٢٩ ریمینی Rimini ئێمیلیا ڕۆمانیا ریمینی ١٣٤٫٧٠٠
٣٠ فێڕاڕا Ferrara ئێمیلیا ڕۆمانیا فێڕاڕا ١٣١٫٩٠٧
٣١ ساساری Sassari سردێنیا ساساری ١٢٤٫٩٢٩
٣٢ سیراکوسە Siracusa سیشیلیا سیراکوسە ١٢٣٫٣٣٢
٣٣ پێسکارا Pescara ئاپرۆتسۆ پێسکارا ١٢٢٫٥٧٧
٣٤ مۆنزا Monza لومپاردیا مۆنزا ١٢٢٫٢٦٣
٣٥ پێرگامۆ Bergamo لومپاردیا پێرگامۆ ١١٦٫٥١٠
٣٦ فیتشنزا Vicenza فینیتو فیتشنزا ١١٣٫٤٨٣
٣٧ لاتینا Latina لاتسیو لاتینا ١١١٫٩٤٦
٣٨ فورلی Forlì إمیلیا رومانیا فورلی تشیزینا ١١١٫٤٩٥
٣٩ ترینتو Trento ترینتینو ألتو أدیجی ترینتو ١١٠٫١٤٢
٤٠ تیرنی Terni أومبریا تیرنی ١٠٨٫٩٩٩
٤١ جولیانو إن کامبانیا Giugliano in Campania کامبانیا نابولی ١٠٥٫٩٥١
٤٢ نوفارا Novara بییمونتی نوفارا ١٠٢٫٨١٧
٤٣ أنکونا Ancona مارکی أنکونا ١٠١٫٨٦٢
٤٤ بولسانو Bolzano ترینتینو ألتو أدیجی بولسانو ٩٩٫٣٣٣
٤٥ بیاتشنسا Piacenza إمیلیا رومانیا بیاتشنسا ٩٩٫١٥٠
٤٦ أودینی Udine فریولی فینیتسیا جولیا أودینی ٩٦٫٦٧٨
٤٧ کاتنزارو Catanzaro کالابریا کاتنزارو ٩٥٫٠٩٩
٤٨ أندریا Andria بولیا بارلیتا أندریا ترانی ٩٥٫٦٥٣
٤٩ بارلیتا Barletta بولیا بارلیتا أندریا ترانی ٩٣٫١٠٤
٥٠ أریتسو Arezzo توسکانا أریتسو ٩١٫٥٨٩
٥١ لا سبیتسیا La Spezia لیغوریا لا سبیتسیا ٩١٫٣٩١
٥٢ بیزارو Pesaro مارکی بیزارو وأوربینو ٩١٫٠٨٦
٥٣ تشیزینا Cesena إمیلیا رومانیا فورلی تشیزینا ٩٠٫٩٤٨
٥٤ توری دل غریکو Torre del Greco کامبانیا نابولی ٩٠٫٦٠٧
٥٥ بیزا Pisa توسکانا بیزا ٨٩٫٦٩٤
٥٦ بریندیزی Brindisi بولیا بریندیزی ٨٩٫٠٨١
٥٧ ألساندریا Alessandria بییمونتی ألساندریا ٨٥٫٤٣٨
٥٨ بستویا Pistoia توسکانا بستویا ٨٤٫٢٧٤
٥٩ لیتشی Lecce بولیا لیتشی ٨٣٫٣٠٣
٦٠ فاریزی Varese لومباردیا فاریزی ٨٣٫٦١١
٦١ سستو سان جوفانی Sesto San Giovanni لومباردیا میلانو ٨٣٫٤١٥
٦٢ کومو Como لومباردیا کومو ٨٣٫٠١٦
٦٣ لوکا Lucca توسکانا لوکا ٨٢٫٦٠٥
٦٤ کازوریا Casoria کامبانیا نابولی ٨٢٫٤٠٣
٦٥ بوتسوولی Pozzuoli کامبانیا نابولی ٨٢٫١٣١
٦٦ تریفیزو Treviso فینیتو تریفیزو ٨٢٫١١٢
٦٧ مارسالا Marsala صقلیة ترابانی ٨٠٫٣٩١
٦٨ کازیرتا Caserta کامبانیا کازیرتا ٧٩٫٤٨٨
٦٩ بوستو أرسیتسیو Busto Arsizio لومباردیا فاریزی ٧٩٫٣٥٣
٧٠ جیلا Gela صقلیة کالتانیسیتا ٧٧٫٢٦٠
٧١ غروسیتو Grosseto توسکانا غروسیتو ٧٥٫٠٧٢
٧٢ تشینیزیلو بالسامو Cinisello Balsamo لومباردیا میلانو ٧٣٫٩٣٥
٧٣ أستی Asti بییمونتی أستی ٧٣٫٤٣٤
٧٤ غویدونیا مونتیشیلیو Guidonia Montecelio لاتسیو روما ٧٣٫٠٧٣
٧٥ راغوزا Ragusa صقلیة راغوزا ٧١٫٧٦٥
٧٦ کریمونا Cremona لومباردیا کریمونا ٧١٫٥٣٣
٧٧ بافیا Pavia لومباردیا بافیا ٧١٫٤٨٦
٧٨ لاکویلا L'Aquila أبروتسو لاکویلا ٧١٫٤٧٢
٧٩ ترابانی Trapani صقلیة ترابانی ٧٠٫٧٣٥
٨٠ کوزنسا Cosenza کالابریا کوزنسا ٧٠٫٦٨٠
٨١ لامیتسیا تیرمی Lamezia Terme کالابریا کاتنزارو ٧٠٫٣٦٦
٨٢ کوارتو سانت ایلینا Quartu Sant'Elena سردینیا کالیاری ٦٩٫٨١٨
٨٣ ماسا Massa توسکانا ماسا کرارا ٦٩٫١٥٩
٨٤ بوتنسا Potenza بازیلیکاتا بوتنسا ٦٨٫٨٣٩
٨٥ ألتامورا Altamura بولیا باری ٦٦٫٦٠١
٨٦ إیمولا Imola إمیلیا رومانیا بولونیا ٦٦٫١٧٠
٨٧ کاستیلاماری دی ستابیا Castellammare di Stabia کامبانیا نابولی ٦٦٫١٠٠
٨٨ کرارا Carrara توسکانا ماسا کرارا ٦٥٫٢٩٦
٨٩ کاربی Carpi إمیلیا رومانیا مودینا ٦٣٫٧٦٦
٩٠ أفراغولا Afragola کامبانیا نابولی ٦٣٫٤٤٦
٩١ فیاریدجو Viareggio توسکانا لوکا ٦٣٫٢٧٦
٩٢ بینیفنتو Benevento کامبانیا بینیفنتو ٦٣٫٠٨٦
٩٣ أبریلیا Aprilia لاتسیو روما ٦٢٫٤٧١
٩٤ سافونا Savona لیغوریا سافونا ٦١٫٧٤٢
٩٥ فانو Fano مارکی بیزارو وأوربینو ٦١٫٦٧٥
٩٦ فیتوریا Vittoria صقلیة راغوزا ٦٠٫٨٤١
٩٧ کالتانیسیتا Caltanissetta صقلیة کالتانیسیتا ٦٠٫٦٩٢
٩٨ مولفیتا Molfetta بولیا باری ٦٠٫٦٢٤
٩٩ فیتیربو Viterbo لاتسیو فیتیربو ٦٠٫٥٣٧
١٠٠ کروتونی Crotone کالابریا کروتونی ٦٠٫٥١٧
١٠١ فیدجیفانو Vigevano لومباردیا بافیا ٥٩٫٩٦٤
١٠٢ ماتیرا Matera بازیلیکاتا ماتیرا ٥٩٫١٤٤
١٠٣ أغریجنتو Agrigento صقلیة أغریجنتو ٥٩٫٠٣١
١٠٤ مارانو دی نابولی Marano di Napoli کامبانیا نابولی ٥٨٫٩٣٨
١٠٥ تشیرینیولا Cerignola بولیا فودجا ٥٧٫٨١٣
١٠٦ بورتیتشی Portici کامبانیا نابولی ٥٧٫٧٧٧
١٠٧ مانفریدونیا Manfredonia بولیا فودجا ٥٧٫٤٢٤
١٠٨ أفیلینو Avellino کامبانیا أفیلینو ٥٦٫٩٩٣
١٠٩ سان ریمو San Remo لیغوریا إمبیریا ٥٦٫٩٠٣
١١٠ فیومیتشینو Fiumicino لاتسیو روما ٥٦٫٦٠٢
١١١ بیتونتو Bitonto بولیا باری ٥٦٫٤٢٠
١١٢ لنیانو Legnano لومباردیا میلانو ٥٦٫١٥٧
١١٣ کییتی Chieti أبروتسو کییتی ٥٦٫١٢٧
١١٤ سان سیفیرو San Severo بولیا فودجا ٥٥٫٧١٧
١١٥ إرکولانو Ercolano کامبانیا نابولی ٥٥٫٦٣٧
١١٦ مونکالییری Moncalieri بییمونتی تورینو ٥٥٫٠٥٩
١١٧ کونیو Cuneo بییمونتی کونیو ٥٤٫٩١٤
١١٨ فاینسا Faenza إمیلیا رومانیا رافینا ٥٤٫٧٤٩
١١٩ سیینا Siena توسکانا سیینا ٥٤٫٤٩٨
١٢٠ فولینیو Foligno أومبریا بیرودجا ٥٣٫٨١٨
١٢١ ترانی Trani بولیا بارلیتا أندریا ترانی ٥٣٫٥٢٠
١٢٢ بیشیلیی Bisceglie بولیا باری ٥٣٫٤٠٥
١٢٣ باغیریا Bagheria صقلیة بالیرمو ٥٣٫٣٨١
١٢٤ مودیکا Modica صقلیة راغوزا ٥٣٫٣٨٠
١٢٥ کافا دی تیرینی Cava de' Tirreni کامبانیا سالیرنو ٥٣٫٢٢٩
١٢٦ أفیرسا Aversa کامبانیا کازیرتا ٥٣٫٠٥١
١٢٧ تیرامو Teramo أبروتسو تیرامو ٥٢٫٦٩٥
١٢٨ أتشیریالی Acireale صقلیة کاتانیا ٥٢٫٢٠٦
١٢٩ أسکولی بیتشینو Ascoli Piceno مارکی أسکولی بیتشینو ٥١٫٨٢٩
١٣٠ کامبوباسو Campobasso مولیزی کامبوباسو ٥١٫٦٣٣
١٣١ مازارا دل فالو Mazara del Vallo صقلیة ترابانی ٥١٫٤٢٤
١٣٢ کیودجا Chioggia فینیتو فینیسیا ٥١٫٣٣٦
١٣٣ رو Rho لومباردیا میلانو ٥١٫٢٢٩
١٣٤ بوردینونی Pordenone فریولی فینیتسیا جولیا بوردینونی ٥١٫٠٤٤
١٣٥ باتیبالیا Battipaglia کامبانیا سالیرنو ٥٠٫٩٥٨
١٣٦ تشیفیتافیکیا Civitavecchia لاتسیو روما ٥٠٫٨٩١
١٣٧ روفیغو Rovigo فینیتو روفیغو ٥٠٫٨٨٣
١٣٨ ریفولی Rivoli بییمونتی تورینو ٥٠٫٦٩٤
١٣٩ سکافاتی Scafati کامبانیا سالیرنو ٥٠٫٥٢٥
١٤٠ فیلیتری Velletri لاتسیو روما ٥٠٫٣٢٤
١٤١ کازالنووفو دی نابولی Casalnuovo di Napoli کامبانیا نابولی ٥٠٫١٤٤
١٤٢ سکاندیتشی Scandicci توسکانا فلورنسا ٥٠٫٠٠٣
١٤٣ مونوبولی Monopoli بولیا باری ٤٩٫٧٣٤
١٤٤ کولینیو Collegno بییمونتی تورینو ٤٩٫٦٣٤
١٤٥ سان جورجو أ کریمانو San Giorgio a Cremano کامبانیا نابولی ٤٩٫٤٨٠
١٤٦ أتشیرا Acerra کامبانیا نابولی ٤٩٫٣١٣
١٤٧ مارتینا فرانکا Martina Franca بولیا تارانتو ٤٩٫٠٩٥
١٤٨ باترنو Paternò صقلیة کاتانیا ٤٨٫٩٩٧
١٤٩ غالاراتی Gallarate لومباردیا فاریزی ٤٨٫٩٢٧
١٥٠ فروزینونی Frosinone لاتسیو فروزینونی ٤٨٫٧٩٣
١٥١ کولونیو منزیزی Cologno Monzese لومباردیا میلانو ٤٨٫٣٦٥
١٥٢ نیکیلینو Nichelino بییمونتی تورینو ٤٨٫٢٩٧
١٥٣ أولبیا Olbia سردینیا أولبیا تمبیو ٤٨٫٢٠٠
١٥٤ مانتوفا Mantova لومباردیا مانتوفا ٤٨٫١٠٣
١٥٥ توری أنونسیاتا Torre Annunziata کامبانیا نابولی ٤٧٫٨٧٧
١٥٦ سیتیمو تورینیزی Settimo Torinese بییمونتی تورینو ٤٧٫٣٧٢
١٥٧ رییتی Rieti لاتسیو رییتی ٤٦٫٨٣٤
١٥٨ بومیتسیا Pomezia لاتسیو روما ٤٦٫٨٠٢
١٥٩ کوراتو Corato بولیا باری ٤٦٫٧٩٦
١٦٠ سستو فیورنتینو Sesto Fiorentino توسکانا فلورنسا ٤٦٫٧٠٢
١٦١ نوتشیرا إنفریوری Nocera Inferiore کامبانیا سالیرنو ٤٦٫٥٣٣
١٦٢ بادیرنو دونیانو Paderno Dugnano لومباردیا میلانو ٤٦٫٥٠٨
١٦٣ لیکو Lecco لومباردیا لیکو ٤٦٫٤٧٧
١٦٤ سان بینیدتو دل ترونتو San Benedetto del Tronto مارکی أسکولی بیتشینو ٤٦٫٤٢٣
١٦٥ بییلا Biella بییمونتی بییلا ٤٦٫٣٥٠
١٦٦ أنسیو Anzio لاتسیو روما ٤٦٫٠٧٤
١٦٧ إمبولی Empoli توسکانا فلورنسا ٤٦٫٠١٧
١٦٨ مستربیانکو Misterbianco صقلیة کاتانیا ٤٥٫٩٦١
١٦٩ فرشیلی Vercelli بییمونتی فرشیلی ٤٤٫٩٦٧
١٧٠ ألکامو Alcamo صقلیة ترابانی ٤٤٫٩٥٩
١٧١ سینیغالیا Senigallia مارکی أنکونا ٤٣٫٨٩٩
١٧٢ غرافینا إن بولیا Gravina in Puglia بولیا باری ٤٣٫٥٤٥
١٧٣ مونتیسیلفانو Montesilvano أبروتسو بسکارا ٤٣٫٢٥٨
١٧٤ کابانوری Capannori توسکانا لوکا ٤٢٫٨٤٩
١٧٥ لودی Lodi لومباردیا لودی ٤٢٫٧٠٢
١٧٦ تیراتشینا Terracina لاتسیو لاتینا ٤٢٫٤٧٥
١٧٧ ماشیراتا Macerata مارکی ماشیراتا ٤٢٫٣٦١
١٧٨ باسانو دل غرابا Bassano del Grappa فینیتو فیتشنزا ٤١٫٧٥٢
١٧٩ ساسوولو Sassuolo إمیلیا رومانیا مودینا ٤١٫٧٤٦
١٨٠ برشلونة بوتسو دی غوتو Barcellona Pozzo di Gotto صقلیة میسینا ٤١٫٢٠٣
١٨١ شاکا Sciacca صقلیة أغریجنتو ٤٠٫٨٥٤
١٨٢ نیتونو Nettuno لاتسیو روما ٤٠٫٦٥١
١٨٣ إمبیریا Imperia لیغوریا إمبیریا ٤٠٫٤٤٠
١٨٤ بومیلیانو دارکو Pomigliano d'Arco کامبانیا نابولی ٤٠٫٢٧٩
١٨٥ ألغیرو Alghero سردینیا ساساری ٤٠٫٢٥٧
١٨٦ مارشانیزی Marcianise کامبانیا کازیرتا ٤٠٫١٣٩
١٨٧ کاشینا Cascina توسکانا بیزا ٤٠٫٠٠٧
١٨٨ سیرینیو Seregno لومباردیا منزا وبریانسا ٣٩٫٩٩٧
١٨٩ ییزی Jesi مارکی أنکونا ٣٩٫٦٨٥
١٩٠ تشیفیتانوفا مارکی Civitanova Marche مارکی ماشیراتا ٣٩٫٥٤٥
١٩١ أفیدزانو Avezzano أبروتسو لاکویلا ٣٩٫٣٧٦
١٩٢ تشیتا دی کاستیلو Città di Castello أومبریا بیرودجا ٣٩٫٣٠١
١٩٣ کالتاجیرونی Caltagirone صقلیة کاتانیا ٣٩٫٢٢٨
١٩٤ کامبی بیزنسیو Campi Bisenzio توسکانا فلورنسا ٣٩٫١٧٦
١٩٥ لیکاتا Licata صقلیة أغریجنتو ٣٨٫٨١٢
١٩٦ کوریلیانو کالابرو Corigliano Calabro کالابریا کوزنسا ٣٨٫٧٦٦
١٩٧ سکیو Schio فینیتو فیتشنزا ٣٨٫٦٣٨
١٩٨ کوارتو Quarto کامبانیا نابولی ٣٨٫٥٧٣
١٩٩ فازانو Fasano بولیا بریندیزی ٣٨٫٥٦٣
٢٠٠ سبولیتو Spoleto أومبریا بیرودجا ٣٨٫٥٦٣