پێرستی گوندەکانی پاوە

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

شارستانی پاوە لە پارێزگای کرماشان ھەڵکەوتووە و لە ٣ بەخش و ٥٥ گوند پێکھاتووە.

باینگان[دەستکاری]

ناوی کوردی شێوەزار نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
چیلانه کوردیی ناوەندی چلانه باینگان ماکوان 120 530
تین کوردیی ناوەندی تین باینگان ماکوان 120 447 0503010002009051275
زەردۆیی کوردیی ناوەندی زردویی باینگان ماکوان 258 1078 0503010002009051287
سپی‌ئاو کوردیی ناوەندی سفیداب باینگان ماکوان 15 54 0503010002009051291
- کوردیی ناوەندی انجیرک باغی باینگان ماکوان * * 0503010002010051262
دەوان کوردیی ناوەندی دودان باینگان ماکوان 137 564 0503010002010051281
سیمان کوردیی ناوەندی سیمان باینگان ماکوان 8 47 0503010002010051293
گووڕیگەور کوردیی ناوەندی گوریگور باینگان ماکوان * * 0503010002010051305
لەشکرگە کوردیی ناوەندی لشگرگاه باینگان ماکوان 29 125 0503010002010051307
هێرتا کوردیی ناوەندی هرتا باینگان ماکوان * * 0503010002010051333
ئارێت کوردیی ناوەندی آریت باینگان شیوه سر 31 146 0503010003007051261
بانەوڕێ کوردیی ناوەندی بانوره باینگان شیوه سر 689 3139 0503010003007051264
بلەیی کوردیی ناوەندی بله ای باینگان شیوه سر 7 29 0503010003007051270
ساتیاری کوردیی ناوەندی ساتیاری باینگان شیوه سر 167 683 0503010003007051290
لارانی ژوورن کوردیی ناوەندی لاران علیا باینگان شیوه سر 28 126 0503010003007051310
لارانی خوارن کوردیی ناوەندی لاران سفلی باینگان شیوه سر 41 175 0503010003007051311
مەزیری کوردیی ناوەندی مزیدی باینگان شیوه سر 45 180 0503010003007051324
میراولی کوردیی ناوەندی میرعبدلی زرین چیا باینگان شیوه سر 92 408 0503010003007051327
مەیوان کوردیی ناوەندی میوان باینگان شیوه سر 33 140 0503010003007051330

ناوەندی[دەستکاری]

ناوی کوردی شێوەزار نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
تازەوا کوردیی ناوەندی تازه ابادمرکزی ناوەندی شمشیر 13 58 0503020001012051783
چۆڕژی کوردیی ناوەندی و هەورامی چوریژی ناوەندی شمشیر 456 1858 0503020001012051784
دەرەویان کوردیی ناوەندی دره بیان ناوەندی شمشیر 141 639 0503020001012051788
سەرکڕان کوردیی ناوەندی سرکران ناوەندی شمشیر 65 275 0503020001012051792
نۆسمە کوردیی ناوەندی نسمه ناوەندی شمشیر 131 476 0503020001012051801
بندەرە کوردیی ناوەندی بندره ناوەندی شمشیر 73 275 0503020001013051782
دووریسان کوردیی ناوەندی دوریسان ناوەندی شمشیر 766 3002 0503020001013051791
شمشێر کوردیی ناوەندی شمشیر ناوەندی شمشیر 493 2097 0503020001015051793
خانەگا هەورامی خانقاه ناوەندی هولی 394 1463 0503020003003051785
دەرموور هەورامی درمور ناوەندی هولی 6 24 0503020003003051787
بەلەبزان کوردیی ناوەندی بله بزان ناوەندی هولی * * 0503020003004051781
دشە هەورامی دشه ناوەندی هولی 358 1478 0503020003004051790
کۆمەرە کوردیی ناوەندی کمادره ناوەندی هولی 23 95 0503020003004051795
- مزرعه دواب ناوەندی هولی * * 0503020003004051797
هیروێ هەورامی هیروی ناوەندی هولی 33 125 0503020003004051804
داریان هەورامی داریان ناوەندی هولی 247 869 0503020003005051786
نجار کوردیی ناوەندی نجار ناوەندی هولی 65 290 0503020003005051800
وڕا کوردیی ناوەندی ورا ناوەندی هولی 80 290 0503020003005051803
گراڵ هەورامی گلال ناوەندی هولی 164 728 0503020003006051796
نۆریاو کوردیی ناوەندی نوریاب ناوەندی هولی 255 966 0503020003006051802

نەوسوود[دەستکاری]

ناوی کوردی شێوەزار نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
ھەجێج هەورامی حجیج بزرگ نەوسوود سیروان 163 603 0503030002001051833
- حجیج کوچک نەوسوود سیروان * * 0503030002001051834
- زبار نەوسوود سیروان * * 0503030002001051838
زەلتە زلته نەوسوود سیروان * * 0503030002001051839
شەڕەکان هەورامی شرکان نەوسوود سیروان 101 353 0503030002001051840
- گیلدان نەوسوود سیروان * * 0503030002001051846
- مزرعه بنرو نەوسوود سیروان 6 17 0503030002001051847
نەروێ هەورامی نروی نەوسوود سیروان 132 455 0503030002001051851
ھانی‌وەز هانی وز نەوسوود سیروان * * 0503030002001353175
بێرواز هەورامی بیدرواز نەوسوود سیروان 24 52 0503030002002051831
تەشار هەورامی تشار نەوسوود سیروان 75 280 0503030002002051832
دزاوەر هەورامی دزاور نەوسوود سیروان 72 200 0503030002002051837
شێخان هەورامی شیخان نەوسوود سیروان * * 0503030002002051843
کێمنە هەورامی کیمنه نەوسوود سیروان 39 151 0503030002002051845
نەیسانە هەورامی نیسانه نەوسوود سیروان 56 229 0503030002002051852
وەزڵی هەورامی وزلی نەوسوود سیروان 34 123 0503030002002051853
ھانەگەرمڵە هەورامی هانی گرمله نەوسوود سیروان 118 386 0503030002002051855