پێرستی گوندەکانی جوانڕۆ

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search

شارستانی جوانڕۆ لە پارێزگای کرماشان ھەڵکەوتووە و لە ٢ بەخش و ١٠٢ گوند پێکھاتووە.

مرکزی[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر
بیاشۆش بیاشوش مرکزی پلنگانه 163 748 بیاشۆش
تووڕکەپان ترکه پان مرکزی پلنگانه 28 126 تووڕکەپان
سەڕۆی ژوور سررودسفلی مرکزی پلنگانه 37 184 سەڕۆی ژوور
سەڕۆی خوار سررودعلیا مرکزی پلنگانه 64 295 سەڕۆی خوار
کەڵێ کلی مرکزی پلنگانه 30 148 کەڵێ
بادکان بادکان مرکزی پلنگانه 9 31 بادکان
سەفیاوا صفی اباد مرکزی پلنگانه 203 901 سەفیاوا
عەزیزاوا عزیزاباد مرکزی پلنگانه 18 82 عەزیزاوا
ئاڵیاوا کۆن علی ابادکهنه مرکزی پلنگانه 35 150 ئاڵیاوا کۆن
کۆرێ کوری مرکزی پلنگانه 35 184 کۆرێ
قڵێچان مزرعه کچل اباد مرکزی پلنگانه * * قڵێچان
یارێ یاری مرکزی پلنگانه 79 397 یارێ
تەپەبۆر تپه بور مرکزی پلنگانه 5 29 تەپەبۆر
ترکەی ژوور ترکه سفلی مرکزی پلنگانه 12 43 ترکەی ژوور
ترکەی خوار ترکه علیا مرکزی پلنگانه 5 14 ترکەی خوار
کانی چەرموو چشمه سفید مرکزی پلنگانه 14 63 کانی چەرموو
ھۆزی خولە محمود اباد /حوض خله/ مرکزی پلنگانه 12 65 ھۆزی خولە
خانماوا (پیرباوا) خانم اباد مرکزی پلنگانه 54 269 خانماوا
خۆشمەکان خوش مکان علیا مرکزی پلنگانه * * خۆشمەکان
سارۆخان ساروخان مرکزی پلنگانه 31 152 سارۆخان
ئەلییاقوو علی یعقوب مرکزی پلنگانه * * عەلییاقوو
کانیساتیار کانی ساتیار مرکزی پلنگانه 13 59 کانیساتیار
کانی گوڵی خوار کانی گل سفلی مرکزی پلنگانه 31 151 کانی گوڵی خوار
کانی گوڵی ژوور کانی گل علیا مرکزی پلنگانه 31 165 کانی گوڵی ژوور
کانی گۆھەر کانی گوهر مرکزی پلنگانه 28 140 0509030001006051474
کۆڵسە کولسه مرکزی پلنگانه 46 237 0509030001006051480
ماساندەر ماسندر مرکزی پلنگانه * * 0509030001006051485
مزرعه بنیه مرکزی پلنگانه * * 0509030001006051491
چەمەنزار خوارۆ چمن زارسفلی مرکزی بازان 55 233 0509030003001050832
زلان زلان مرکزی بازان 316 1432 0509030003001050881
چەمەنزار ژوورۆ چمن زار علیا مرکزی بازان 39 170 0509030003001352965
بانیمیران بانی میران مرکزی بازان 29 148 0509030003002050795
دێڕەش بازان ده رش بازان مرکزی بازان 10 66 0509030003002050799
تازاوای لابڵاخ تازه اباد لاباغ مرکزی بازان 13 61 0509030003002050812
تازاوای میرکی تازه ابادمیرکی مرکزی بازان 26 114 0509030003002050814
چەمەمیران # چشمه گدار /چشمه زیلان / مرکزی بازان 59 271 0509030003002050829
چوکڵاوا چوگل اباد مرکزی بازان 17 95 0509030003002050837
خێڵی فیا خیل فیات کی کن مرکزی بازان 20 110 0509030003002050854
ناراوی دێڕەش نهراب ده رش مرکزی بازان 57 260 0509030003002050871
شورواش علیا مرکزی بازان 5 37 0509030003002050890
شورواش سفلی مرکزی بازان 6 24 0509030003002050891
جوهر اباد مرکزی بازان * * 0509030003002050892
ئاڵیاوای ھەزارخانی علی اقای هزارخانی مرکزی بازان 14 62 0509030003002050907
پێڵایی خوارۆ فولادی سفلی مرکزی بازان 45 194 0509030003002050909
پێڵایی ژوورۆ فولادی علیا مرکزی بازان 29 143 0509030003002050910
قەڵائە قلانگه مرکزی بازان 12 61 0509030003002050915
بەردەڕەش برده رش علیا مرکزی بازان 9 46 0509030003002050945
بانی گمکان / کانی سواران / مرکزی بازان 12 54 0509030003003050794
بانیگوڵان بانی گلان مرکزی بازان 24 109 0509030003003050804
تازاوای عەزیزی تازه ابادبانی عزیزی مرکزی بازان 16 86 0509030003003050811
کانیبلووری چشمه بلورک مرکزی بازان 16 78 0509030003003050831
سەراو بەرزەنجیر سراب برده زنجیرعلیا مرکزی بازان 72 385 0509030003003050883
سرابس مرکزی بازان 117 545 0509030003003050884
سەیاران ناراو سیاران نهراب مرکزی بازان 37 173 0509030003003050894
گەنانی گنانی مرکزی بازان 15 86 0509030003003050932
سەراو بەرزەنجیر خوارۆ سراب برده زنجیرسفلی مرکزی بازان 43 196 0509030003003050981

کلاشی[دەستکاری]

ناوی کوردی Nawî Kurdî نام فارسی بخش دهستان ژ. بنەماڵە ژ. دانیشتوان زانیاریی زیاتر (فارسی)
باوکان بادکان کلاشی شروینه 32 130
دێسوور ده سرخ کلاشی شروینه 32 130 0509040001007051444
دوێتوێ دهتوت سفلی کلاشی شروینه 68 322 0509040001007051447
شەروێنە شروینه کلاشی شروینه 144 648 0509040001007051458
عەلیاوی ساسڵ علی ابادساسل کلاشی شروینه 60 249 0509040001007051462
گردئو گردک کلاشی شروینه 23 111 0509040001007051481
گەڵواخی گل باغی کلاشی شروینه 33 147 0509040001007051482
گەلێ گلی کلاشی شروینه 8 44 0509040001007051483
بێوڵە بیوله کلاشی شروینه 95 434 0509040001008051421
ھۆزی سەیموراو حوض سیدمراد کلاشی شروینه 20 96 0509040001008051438
سوورەوان ژوورۆ سرخ بان سفلی کلاشی شروینه 55 268 0509040001008051451
سوورەوان خوارۆ سرخ بان علیا کلاشی شروینه 17 67 0509040001008051452
سپێوەر سفیدبرگ کلاشی شروینه 121 568 0509040001008051455
گەناو گنداب وسطی کلاشی شروینه 60 275 0509040001008051478
نووەل نوئل کلاشی شروینه 5 20 0509040001008051506
بێوەن سەرۆ بیوندسفلی کلاشی شروینه 120 524 0509040001009051422
بێوەن خوارۆ بیوندعلیا کلاشی شروینه 45 224 0509040001009051423
پوینە پویینه کلاشی شروینه 9 49 0509040001009051425
زێران زیران کلاشی شروینه 117 551 0509040001009051449
ھانۆڵان هانولان کلاشی شروینه 17 72 0509040001009051507
ھەشت پشوڵێ هشت پشتوله کلاشی شروینه 4 20 0509040001009051508
بایڵ بایل کلاشی کلاشی * * 0509040002010051268
پاونوان کلاشی کلاشی 15 77 0509040002010051271
کڵاش کلاش قوه کلاشی کلاشی 59 319 0509040002010051302
کڵاش ھەوش کلاش هوش کلاشی کلاشی 98 513 0509040002010051303
گەوێڵە گویله کلاشی کلاشی 27 139 0509040002010051306
لمە لمه کلاشی کلاشی 10 59 0509040002010051308
لۆلم لولم کلاشی کلاشی 133 635 0509040002010051309
مزران مزران کلاشی کلاشی 67 307 0509040002010051314
بانیلوان بانی لوان کلاشی کلاشی 128 671 0509040002011051266
پەسەخۆر پسه خور کلاشی کلاشی * * 0509040002011051273
دەریاو دره یاب کلاشی کلاشی 15 80 0509040002011051278
دڕۆڵەی ژوورن دوروله بالا کلاشی کلاشی 9 33 0509040002011051282
دڕۆڵە خوارن دوروله پائین کلاشی کلاشی 6 21 0509040002011051283
دولتا کلاشی کلاشی 58 306 0509040002011051285
قنسەخت قین سخت کلاشی کلاشی * * 0509040002011051296
قەڵاجێ قلاجی کلاشی کلاشی 110 529 0509040002011051297
کانیسالار کانی سالار کلاشی کلاشی * * 0509040002011051298
کولور کلور کلاشی کلاشی 21 106 0509040002011051300
کوڵە کله کلاشی کلاشی * * 0509040002011051301
کۆڵسە کولسه امین کلاشی کلاشی * * 0509040002011051304
ملەڕەش مله رش کلاشی کلاشی 39 211 0509040002011051326
میراوڵی خوارۆ میرعبدلی سفلی کلاشی کلاشی 24 113 0509040002011051328
میراوڵی ژوورۆ میرعبدلی علیا کلاشی کلاشی 11 64 0509040002011051329
مەڕەتاو مره تا کلاشی کلاشی 8 50 0509040002011051338
لاقلعه کلاشی کلاشی 17 75 0509040002011352048
ئێمان ایمان کلاشی کلاشی 7 28 0509040002011352950