دەروازە:زانستی کۆمپیوتەر/وتاری هەڵبژێردراو

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

وتاری هەڵبژێردراو ١

دەروازە:زانستی کۆمپیوتەر/وتاری هەڵبژێردراو/١

ئەندازیاری کۆمپیوتەر خوێندنە، کە چەندین بواری ئەندازیاریی کارەبا و زانستی کۆمپیوتەر و ئەندازیاری سوفتوێر پێکەوە دەبەستێتەوە تاوەکوو پەرە بە سیستمە نەرمامێری و ڕەقامێرییەکان بدات. ئەندازیارانی کۆمپیوتەر لە بوارەکانی ئەندازیاریی ئەلەکتریک، داڕشتنی نەرمامێر، پەیوەندیی نەرمامێر-ڕەقامێر ڕاھێنانیان بۆ دەکرێت، واتە بە تەنیا لە بواری ئەندازیاریی نەرمامێر یان ئەندازیاریی ئەلەکتریکدا ناخوێنن. ئەندازیارانی کۆمپیوتەر لە زۆر لایەنی ژمێرکاریی نەرمامێر و ڕەقامێردا ئیش دەکەن. لەوانە: میکرۆکۆنترۆلێرەکان، میکرۆپرۆسێسۆرەکان، کۆمپیوتەرە کەسییەکان، سوپەرکۆمپیوتەرەکان و داڕشتنی دیجیتاڵ. ئەم بوارەی ئەندازیاریی تەنیا لەسەر چۆنیەتیی کارکردنی سیستمە کۆمپیوتەرییەکان ئیش ناکەن بەڵکوو لەسەر ئەوەش کار دەکەن کە چۆن دەکرێت ئەم سیستمانە لە بوارێکی بەرینتردا بەکار بھێنن. ھەندێک لە کارە باوەکانی ئەندازیارانی کۆمپیوتەر بریتین لە نووسینی نەرمامێر و فیرمامێر بۆ میکرۆکۆنترۆلێرە جێگیرەکان، داڕشتنی چیپی ڤی. ئێڵ. ئێس. ئەی، داڕشتنی ھەستەوەری ئانالۆگ، داڕشتنی بۆردی خولگەی سیگناڵی ئاوێتە و داڕشتنی سیستمەکانی کارپێکردن. ھەروەھا ئەندازیارانی کۆمپیوتەر دەتوانن لە بواری ڕۆباتیکزدا توێژینەوە بکەن.

زیاتر...

وتاری هەڵبژێردراو ٢

وتاری هەڵبژێردراو ٣

وتاری هەڵبژێردراو ٤

وتاری هەڵبژێردراو ٥

وتاری هەڵبژێردراو ٦

وتاری هەڵبژێردراو ٧

وتاری هەڵبژێردراو ٨

وتاری هەڵبژێردراو ٩

وتاری هەڵبژێردراو ١٠

وتاری هەڵبژێردراو ١١

وتاری هەڵبژێردراو ١٢

وتاری هەڵبژێردراو ١٣

وتاری هەڵبژێردراو ١٤

وتاری هەڵبژێردراو ١٥

وتاری هەڵبژێردراو ١٦

وتاری هەڵبژێردراو ١٧

وتاری هەڵبژێردراو ١٨

وتاری هەڵبژێردراو ١٩

وتاری هەڵبژێردراو ٢٠

وتاری هەڵبژێردراو ٢١

وتاری هەڵبژێردراو ٢٢

وتاری هەڵبژێردراو ٢٣

وتاری هەڵبژێردراو ٢٤

وتاری هەڵبژێردراو ٢٥

وتاری هەڵبژێردراو ٢٦

وتاری هەڵبژێردراو ٢٧

وتاری هەڵبژێردراو ٢٨

وتاری هەڵبژێردراو ٢٩

وتاری هەڵبژێردراو ٣٠

وتاری هەڵبژێردراو ٣١

وتاری هەڵبژێردراو ٣٢

وتاری هەڵبژێردراو ٣٣

وتاری هەڵبژێردراو ٣٤

وتاری هەڵبژێردراو ٣٥

وتاری هەڵبژێردراو ٣٦

وتاری هەڵبژێردراو ٣٧

وتاری هەڵبژێردراو ٣٨

وتاری هەڵبژێردراو ٣٩

وتاری هەڵبژێردراو ٤٠

وتاری هەڵبژێردراو ٤١

وتاری هەڵبژێردراو ٤٢

وتاری هەڵبژێردراو ٤٣

وتاری هەڵبژێردراو ٤٤

وتاری هەڵبژێردراو ٤٥

وتاری هەڵبژێردراو ٤٦

وتاری هەڵبژێردراو ٤٧

وتاری هەڵبژێردراو ٤٨

وتاری هەڵبژێردراو ٤٩

وتاری هەڵبژێردراو ٥٠

وتاری هەڵبژێردراو ٥١

وتاری هەڵبژێردراو ٥٢

وتاری هەڵبژێردراو ٥٣

وتاری هەڵبژێردراو ٥٤

وتاری هەڵبژێردراو ٥٥

وتاری هەڵبژێردراو ٥٦

وتاری هەڵبژێردراو ٥٧

وتاری هەڵبژێردراو ٥٨

وتاری هەڵبژێردراو ٥٩

وتاری هەڵبژێردراو ٦٠

وتاری هەڵبژێردراو ٦١

وتاری هەڵبژێردراو ٦٢

وتاری هەڵبژێردراو ٦٣

وتاری هەڵبژێردراو ٦٤

وتاری هەڵبژێردراو ٦٥

وتاری هەڵبژێردراو ٦٦

وتاری هەڵبژێردراو ٦٧

وتاری هەڵبژێردراو ٦٨

وتاری هەڵبژێردراو ٦٩

وتاری هەڵبژێردراو ٧٠

وتاری هەڵبژێردراو ٧١

وتاری هەڵبژێردراو ٧٢

وتاری هەڵبژێردراو ٧٣

وتاری هەڵبژێردراو ٧٤

وتاری هەڵبژێردراو ٧٥

وتاری هەڵبژێردراو ٧٦

وتاری هەڵبژێردراو ٧٧

وتاری هەڵبژێردراو ٧٨

وتاری هەڵبژێردراو ٧٩

وتاری هەڵبژێردراو ٨٠

وتاری هەڵبژێردراو ٨١

وتاری هەڵبژێردراو ٨٢

وتاری هەڵبژێردراو ٨٣

وتاری هەڵبژێردراو ٨٤

وتاری هەڵبژێردراو ٨٥

وتاری هەڵبژێردراو ٨٦

وتاری هەڵبژێردراو ٨٧

وتاری هەڵبژێردراو ٨٨

وتاری هەڵبژێردراو ٨٩

وتاری هەڵبژێردراو ٩٠

وتاری هەڵبژێردراو ٩١

وتاری هەڵبژێردراو ٩٢

وتاری هەڵبژێردراو ٩٣

وتاری هەڵبژێردراو ٩٤

وتاری هەڵبژێردراو ٩٥

وتاری هەڵبژێردراو ٩٦

وتاری هەڵبژێردراو ٩٧

وتاری هەڵبژێردراو ٩٨

وتاری هەڵبژێردراو ٩٩