داڕێژە:ئیمۆجی

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search
بەڵگەدارکردنی داڕێژە[ببینە] [دەستکاری بکە] [مێژوو] [پاکسازی]

بەکارھێنان[دەستکاری]

ئەم داڕێژەیە تەنیا لە پەڕەکانی وتووێژدا بەکار دێت، نەک لە وتارەکان!

نموونە[دەستکاری]

کۆد دەرکەوتن
{{ئێمۆجی|263A}} ☺
{{ئێمۆجی|263A|شێواز=twitter}} ☺
{{ئێمۆجی|263A|قەبارە=24}} ☺
{{ئێمۆجی|263A|شێواز=noto|قەبارە=36}} ☺
{{ئێمۆجی|263A|شێواز=fx|قەبارە=48}} ☺
{{ئێمۆجی|263A|شێواز=none}}
{{ئێمۆجی|263A|شێواز=none|قەبارە=36}}

پێشانگا[دەستکاری]

See {{ئێمۆجی/گەلەری}}.

ئیمۆجییەکان

☺
{{ئیمۆجی|263A}}

😀
{{ئیمۆجی|1F600}}

😁
{{ئیمۆجی|1F601}}

😂
{{ئیمۆجی|1F602}}

😃
{{ئیمۆجی|1F603}}

😄
{{ئیمۆجی|1F604}}

😅
{{ئیمۆجی|1F605}}

😆
{{ئیمۆجی|1F606}}

😉
{{ئیمۆجی|1F609}}

😊
{{ئیمۆجی|1F60A}}

😋
{{ئیمۆجی|1F60B}}

😌
{{ئیمۆجی|1F60C}}

😍
{{ئیمۆجی|1F60D}}

😎
{{ئیمۆجی|1F60E}}

😏
{{ئیمۆجی|1F60F}}

😐
{{ئیمۆجی|1F610}}

😑
{{ئیمۆجی|1F611}}

😒
{{ئیمۆجی|1F612}}

😓
{{ئیمۆجی|1F613}}

😔
{{ئیمۆجی|1F614}}

😕
{{ئیمۆجی|1F615}}

😖
{{ئیمۆجی|1F616}}

😗
{{ئیمۆجی|1F617}}

😘
{{ئیمۆجی|1F618}}

😙
{{ئیمۆجی|1F619}}

😚
{{ئیمۆجی|1F61A}}

😛
{{ئیمۆجی|1F61B}}

😜
{{ئیمۆجی|1F61C}}

😝
{{ئیمۆجی|1F61D}}

😞
{{ئیمۆجی|1F61E}}

😟
{{ئیمۆجی|1F61F}}

😠
{{ئیمۆجی|1F620}}

😡
{{ئیمۆجی|1F621}}

😢
{{ئیمۆجی|1F622}}

😣
{{ئیمۆجی|1F623}}

😤
{{ئیمۆجی|1F624}}

😥
{{ئیمۆجی|1F625}}

😦
{{ئیمۆجی|1F626}}

😧
{{ئیمۆجی|1F627}}

😨
{{ئیمۆجی|1F628}}

😩
{{ئیمۆجی|1F629}}

😪
{{ئیمۆجی|1F62A}}

😫
{{ئیمۆجی|1F62B}}

😬
{{ئیمۆجی|1F62C}}

😭
{{ئیمۆجی|1F62D}}

😮
{{ئیمۆجی|1F62E}}

😯
{{ئیمۆجی|1F62F}}

😰
{{ئیمۆجی|1F630}}

😱
{{ئیمۆجی|1F631}}

😲
{{ئیمۆجی|1F632}}

😳
{{ئیمۆجی|1F633}}

😴
{{ئیمۆجی|1F634}}

😵
{{ئیمۆجی|1F635}}

😶
{{ئیمۆجی|1F636}}

😷
{{ئیمۆجی|1F637}}

😇
{{ئیمۆجی|1F607}}

😈
{{ئیمۆجی|1F608}}

👿
{{ئیمۆجی|1F47F}}

👦
{{ئیمۆجی|1F466}}

👧
{{ئیمۆجی|1F467}}

👨
{{ئیمۆجی|1F468}}

👩
{{ئیمۆجی|1F469}}

👴
{{ئیمۆجی|1F474}}

👵
{{ئیمۆجی|1F475}}

👶
{{ئیمۆجی|1F476}}

👱
{{ئیمۆجی|1F471}}

👮
{{ئیمۆجی|1F46E}}

👲
{{ئیمۆجی|1F472}}

👳
{{ئیمۆجی|1F473}}

👷
{{ئیمۆجی|1F477}}

👸
{{ئیمۆجی|1F478}}

💂
{{ئیمۆجی|1F482}}

🎅
{{ئیمۆجی|1F385}}

👼
{{ئیمۆجی|1F47C}}

👯
{{ئیمۆجی|1F46F}}

💆
{{ئیمۆجی|1F486}}

💇
{{ئیمۆجی|1F487}}

👰
{{ئیمۆجی|1F470}}

🙍
{{ئیمۆجی|1F64D}}

🙎
{{ئیمۆجی|1F64E}}

🙅
{{ئیمۆجی|1F645}}

🙆
{{ئیمۆجی|1F646}}

💁
{{ئیمۆجی|1F481}}

🙋
{{ئیمۆجی|1F64B}}

🙇
{{ئیمۆجی|1F647}}

🙌
{{ئیمۆجی|1F64C}}

🙏
{{ئیمۆجی|1F64F}}

👤
{{ئیمۆجی|1F464}}

👥
{{ئیمۆجی|1F465}}

🚶
{{ئیمۆجی|1F6B6}}

🏃
{{ئیمۆجی|1F3C3}}

💃
{{ئیمۆجی|1F483}}

💏
{{ئیمۆجی|1F48F}}

💑
{{ئیمۆجی|1F491}}

👪
{{ئیمۆجی|1F46A}}

👫
{{ئیمۆجی|1F46B}}

👬
{{ئیمۆجی|1F46C}}

👭
{{ئیمۆجی|1F46D}}

👈
{{ئیمۆجی|1F448}}

👉
{{ئیمۆجی|1F449}}

☝
{{ئیمۆجی|261D}}

👆
{{ئیمۆجی|1F446}}

👇
{{ئیمۆجی|1F447}}

✊
{{ئیمۆجی|270A}}

✋
{{ئیمۆجی|270B}}

✌
{{ئیمۆجی|270C}}

✍
{{ئیمۆجی|270D}}

👊
{{ئیمۆجی|1F44A}}

👋
{{ئیمۆجی|1F44B}}

👌
{{ئیمۆجی|1F44C}}

👍
{{ئیمۆجی|1F44D}}

👎
{{ئیمۆجی|1F44E}}

👏
{{ئیمۆجی|1F44F}}

👐
{{ئیمۆجی|1F450}}

💅
{{ئیمۆجی|1F485}}

💪
{{ئیمۆجی|1F4AA}}

👣
{{ئیمۆجی|1F463}}

👀
{{ئیمۆجی|1F440}}

👂
{{ئیمۆجی|1F442}}

👃
{{ئیمۆجی|1F443}}

👅
{{ئیمۆجی|1F445}}

💀
{{ئیمۆجی|1F480}}

💋
{{ئیمۆجی|1F48B}}

👄
{{ئیمۆجی|1F444}}

💘
{{ئیمۆجی|1F498}}

❤
{{ئیمۆجی|2764}}

💓
{{ئیمۆجی|1F493}}

💔
{{ئیمۆجی|1F494}}

💕
{{ئیمۆجی|1F495}}

💖
{{ئیمۆجی|1F496}}

💗
{{ئیمۆجی|1F497}}

💙
{{ئیمۆجی|1F499}}

💚
{{ئیمۆجی|1F49A}}

💛
{{ئیمۆجی|1F49B}}

💜
{{ئیمۆجی|1F49C}}

💝
{{ئیمۆجی|1F49D}}

💞
{{ئیمۆجی|1F49E}}

💟
{{ئیمۆجی|1F49F}}

💌
{{ئیمۆجی|1F48C}}

💧
{{ئیمۆجی|1F4A7}}

💤
{{ئیمۆجی|1F4A4}}

💢
{{ئیمۆجی|1F4A2}}

💣
{{ئیمۆجی|1F4A3}}

💥
{{ئیمۆجی|1F4A5}}

💦
{{ئیمۆجی|1F4A6}}

💨
{{ئیمۆجی|1F4A8}}

💫
{{ئیمۆجی|1F4AB}}

💬
{{ئیمۆجی|1F4AC}}

💭
{{ئیمۆجی|1F4AD}}

👓
{{ئیمۆجی|1F453}}

👔
{{ئیمۆجی|1F454}}

👕
{{ئیمۆجی|1F455}}

👖
{{ئیمۆجی|1F456}}

👗
{{ئیمۆجی|1F457}}

👘
{{ئیمۆجی|1F458}}

👙
{{ئیمۆجی|1F459}}

👚
{{ئیمۆجی|1F45A}}

👛
{{ئیمۆجی|1F45B}}

👜
{{ئیمۆجی|1F45C}}

👝
{{ئیمۆجی|1F45D}}

👞
{{ئیمۆجی|1F45E}}

👟
{{ئیمۆجی|1F45F}}

👠
{{ئیمۆجی|1F460}}

👡
{{ئیمۆجی|1F461}}

👢
{{ئیمۆجی|1F462}}

👑
{{ئیمۆجی|1F451}}

👒
{{ئیمۆجی|1F452}}

🎩
{{ئیمۆجی|1F3A9}}

🐵
{{ئیمۆجی|1F435}}

🙈
{{ئیمۆجی|1F648}}

🙉
{{ئیمۆجی|1F649}}

🙊
{{ئیمۆجی|1F64A}}

🐒
{{ئیمۆجی|1F412}}

🐶
{{ئیمۆجی|1F436}}

🐕
{{ئیمۆجی|1F415}}

🐩
{{ئیمۆجی|1F429}}

🐺
{{ئیمۆجی|1F43A}}

🐱
{{ئیمۆجی|1F431}}

😸
{{ئیمۆجی|1F638}}

😹
{{ئیمۆجی|1F639}}

😺
{{ئیمۆجی|1F63A}}

😻
{{ئیمۆجی|1F63B}}

😼
{{ئیمۆجی|1F63C}}

😽
{{ئیمۆجی|1F63D}}

😾
{{ئیمۆجی|1F63E}}

😿
{{ئیمۆجی|1F63F}}

🙀
{{ئیمۆجی|1F640}}

🐈
{{ئیمۆجی|1F408}}

🐯
{{ئیمۆجی|1F42F}}

🐅
{{ئیمۆجی|1F405}}

🐆
{{ئیمۆجی|1F406}}

🐴
{{ئیمۆجی|1F434}}

🐎
{{ئیمۆجی|1F40E}}

🐮
{{ئیمۆجی|1F42E}}

🐂
{{ئیمۆجی|1F402}}

🐃
{{ئیمۆجی|1F403}}

🐄
{{ئیمۆجی|1F404}}

🐷
{{ئیمۆجی|1F437}}

🐖
{{ئیمۆجی|1F416}}

🐗
{{ئیمۆجی|1F417}}

🐽
{{ئیمۆجی|1F43D}}

🐏
{{ئیمۆجی|1F40F}}

🐑
{{ئیمۆجی|1F411}}

🐐
{{ئیمۆجی|1F410}}

🐪
{{ئیمۆجی|1F42A}}

🐫
{{ئیمۆجی|1F42B}}

🐘
{{ئیمۆجی|1F418}}

🐭
{{ئیمۆجی|1F42D}}

🐁
{{ئیمۆجی|1F401}}

🐀
{{ئیمۆجی|1F400}}

🐹
{{ئیمۆجی|1F439}}

🐰
{{ئیمۆجی|1F430}}

🐇
{{ئیمۆجی|1F407}}

🐻
{{ئیمۆجی|1F43B}}

🐨
{{ئیمۆجی|1F428}}

🐼
{{ئیمۆجی|1F43C}}

🐾
{{ئیمۆجی|1F43E}}

🐔
{{ئیمۆجی|1F414}}

🐓
{{ئیمۆجی|1F413}}

🐣
{{ئیمۆجی|1F423}}

🐤
{{ئیمۆجی|1F424}}

🐥
{{ئیمۆجی|1F425}}

🐦
{{ئیمۆجی|1F426}}

🐧
{{ئیمۆجی|1F427}}

🐸
{{ئیمۆجی|1F438}}

🐊
{{ئیمۆجی|1F40A}}

🐍
{{ئیمۆجی|1F40D}}

🐢
{{ئیمۆجی|1F422}}

🐲
{{ئیمۆجی|1F432}}

🐉
{{ئیمۆجی|1F409}}

🐳
{{ئیمۆجی|1F433}}

🐋
{{ئیمۆجی|1F40B}}

🐬
{{ئیمۆجی|1F42C}}

🐟
{{ئیمۆجی|1F41F}}

🐠
{{ئیمۆجی|1F420}}

🐡
{{ئیمۆجی|1F421}}

🐙
{{ئیمۆجی|1F419}}

🐚
{{ئیمۆجی|1F41A}}

🐌
{{ئیمۆجی|1F40C}}

🐛
{{ئیمۆجی|1F41B}}

🐜
{{ئیمۆجی|1F41C}}

🐝
{{ئیمۆجی|1F41D}}

🐞
{{ئیمۆجی|1F41E}}

💩
{{ئیمۆجی|1F4A9}}

👹
{{ئیمۆجی|1F479}}

👺
{{ئیمۆجی|1F47A}}

👻
{{ئیمۆجی|1F47B}}

👽
{{ئیمۆجی|1F47D}}

👾
{{ئیمۆجی|1F47E}}

💐
{{ئیمۆجی|1F490}}

🌸
{{ئیمۆجی|1F338}}

💮
{{ئیمۆجی|1F4AE}}

🌹
{{ئیمۆجی|1F339}}

🌺
{{ئیمۆجی|1F33A}}

🌻
{{ئیمۆجی|1F33B}}

🌼
{{ئیمۆجی|1F33C}}

🌷
{{ئیمۆجی|1F337}}

🌱
{{ئیمۆجی|1F331}}

🌲
{{ئیمۆجی|1F332}}

🌳
{{ئیمۆجی|1F333}}

🌴
{{ئیمۆجی|1F334}}

🌵
{{ئیمۆجی|1F335}}

🌾
{{ئیمۆجی|1F33E}}

🌿
{{ئیمۆجی|1F33F}}

🍀
{{ئیمۆجی|1F340}}

🍁
{{ئیمۆجی|1F341}}

🍂
{{ئیمۆجی|1F342}}

🍃
{{ئیمۆجی|1F343}}

🍇
{{ئیمۆجی|1F347}}

🍈
{{ئیمۆجی|1F348}}

🍉
{{ئیمۆجی|1F349}}

🍊
{{ئیمۆجی|1F34A}}

🍋
{{ئیمۆجی|1F34B}}

🍌
{{ئیمۆجی|1F34C}}

🍍
{{ئیمۆجی|1F34D}}

🍎
{{ئیمۆجی|1F34E}}

🍏
{{ئیمۆجی|1F34F}}

🍐
{{ئیمۆجی|1F350}}

🍑
{{ئیمۆجی|1F351}}

🍒
{{ئیمۆجی|1F352}}

🍓
{{ئیمۆجی|1F353}}

🍅
{{ئیمۆجی|1F345}}

🍆
{{ئیمۆجی|1F346}}

🌽
{{ئیمۆجی|1F33D}}

🍄
{{ئیمۆجی|1F344}}

🌰
{{ئیمۆجی|1F330}}

🍞
{{ئیمۆجی|1F35E}}

🍖
{{ئیمۆجی|1F356}}

🍗
{{ئیمۆجی|1F357}}

🍔
{{ئیمۆجی|1F354}}

🍟
{{ئیمۆجی|1F35F}}

🍕
{{ئیمۆجی|1F355}}

🍲
{{ئیمۆجی|1F372}}

🍱
{{ئیمۆجی|1F371}}

🍘
{{ئیمۆجی|1F358}}

🍙
{{ئیمۆجی|1F359}}

🍚
{{ئیمۆجی|1F35A}}

🍛
{{ئیمۆجی|1F35B}}

🍜
{{ئیمۆجی|1F35C}}

🍝
{{ئیمۆجی|1F35D}}

🍠
{{ئیمۆجی|1F360}}

🍢
{{ئیمۆجی|1F362}}

🍣
{{ئیمۆجی|1F363}}

🍤
{{ئیمۆجی|1F364}}

🍥
{{ئیمۆجی|1F365}}

🍡
{{ئیمۆجی|1F361}}

🍦
{{ئیمۆجی|1F366}}

🍧
{{ئیمۆجی|1F367}}

🍨
{{ئیمۆجی|1F368}}

🍩
{{ئیمۆجی|1F369}}

🍪
{{ئیمۆجی|1F36A}}

🎂
{{ئیمۆجی|1F382}}

🍰
{{ئیمۆجی|1F370}}

🍫
{{ئیمۆجی|1F36B}}

🍬
{{ئیمۆجی|1F36C}}

🍭
{{ئیمۆجی|1F36D}}

🍮
{{ئیمۆجی|1F36E}}

🍯
{{ئیمۆجی|1F36F}}

☕
{{ئیمۆجی|2615}}

🍵
{{ئیمۆجی|1F375}}

🍶
{{ئیمۆجی|1F376}}

🍷
{{ئیمۆجی|1F377}}

🍸
{{ئیمۆجی|1F378}}

🍹
{{ئیمۆجی|1F379}}

🍺
{{ئیمۆجی|1F37A}}

🍻
{{ئیمۆجی|1F37B}}

🍼
{{ئیمۆجی|1F37C}}

🍴
{{ئیمۆجی|1F374}}

🍳
{{ئیمۆجی|1F373}}

🌍
{{ئیمۆجی|1F30D}}

🌎
{{ئیمۆجی|1F30E}}

🌏
{{ئیمۆجی|1F30F}}

🌐
{{ئیمۆجی|1F310}}

🌋
{{ئیمۆجی|1F30B}}

🗻
{{ئیمۆجی|1F5FB}}

🏠
{{ئیمۆجی|1F3E0}}

🏡
{{ئیمۆجی|1F3E1}}

⛪
{{ئیمۆجی|26EA}}

🏢
{{ئیمۆجی|1F3E2}}

🏣
{{ئیمۆجی|1F3E3}}

🏤
{{ئیمۆجی|1F3E4}}

🏥
{{ئیمۆجی|1F3E5}}

🏦
{{ئیمۆجی|1F3E6}}

🏨
{{ئیمۆجی|1F3E8}}

🏩
{{ئیمۆجی|1F3E9}}

🏪
{{ئیمۆجی|1F3EA}}

🏫
{{ئیمۆجی|1F3EB}}

🏬
{{ئیمۆجی|1F3EC}}

🏭
{{ئیمۆجی|1F3ED}}

🏯
{{ئیمۆجی|1F3EF}}

🏰
{{ئیمۆجی|1F3F0}}

💒
{{ئیمۆجی|1F492}}

🗼
{{ئیمۆجی|1F5FC}}

🗽
{{ئیمۆجی|1F5FD}}

🗾
{{ئیمۆجی|1F5FE}}

⛲
{{ئیمۆجی|26F2}}

⛺
{{ئیمۆجی|26FA}}

🌁
{{ئیمۆجی|1F301}}

🌃
{{ئیمۆجی|1F303}}

🌄
{{ئیمۆجی|1F304}}

🌅
{{ئیمۆجی|1F305}}

🌆
{{ئیمۆجی|1F306}}

🌇
{{ئیمۆجی|1F307}}

🌉
{{ئیمۆجی|1F309}}

🌊
{{ئیمۆجی|1F30A}}

♨
{{ئیمۆجی|2668}}

🗿
{{ئیمۆجی|1F5FF}}

🌌
{{ئیمۆجی|1F30C}}

🎠
{{ئیمۆجی|1F3A0}}

🎡
{{ئیمۆجی|1F3A1}}

🎢
{{ئیمۆجی|1F3A2}}

💈
{{ئیمۆجی|1F488}}

🎪
{{ئیمۆجی|1F3AA}}

🎫
{{ئیمۆجی|1F3AB}}

🎭
{{ئیمۆجی|1F3AD}}

🎰
{{ئیمۆجی|1F3B0}}

🚂
{{ئیمۆجی|1F682}}

🚃
{{ئیمۆجی|1F683}}

🚄
{{ئیمۆجی|1F684}}

🚅
{{ئیمۆجی|1F685}}

🚆
{{ئیمۆجی|1F686}}

🚇
{{ئیمۆجی|1F687}}

🚈
{{ئیمۆجی|1F688}}

🚉
{{ئیمۆجی|1F689}}

🚊
{{ئیمۆجی|1F68A}}

🚝
{{ئیمۆجی|1F69D}}

🚞
{{ئیمۆجی|1F69E}}

🚋
{{ئیمۆجی|1F68B}}

🚌
{{ئیمۆجی|1F68C}}

🚍
{{ئیمۆجی|1F68D}}

🚎
{{ئیمۆجی|1F68E}}

🚏
{{ئیمۆجی|1F68F}}

🚐
{{ئیمۆجی|1F690}}

🚑
{{ئیمۆجی|1F691}}

🚒
{{ئیمۆجی|1F692}}

🚓
{{ئیمۆجی|1F693}}

🚔
{{ئیمۆجی|1F694}}

🚕
{{ئیمۆجی|1F695}}

🚖
{{ئیمۆجی|1F696}}

🚗
{{ئیمۆجی|1F697}}

🚘
{{ئیمۆجی|1F698}}

🚙
{{ئیمۆجی|1F699}}

🚚
{{ئیمۆجی|1F69A}}

🚛
{{ئیمۆجی|1F69B}}

🚜
{{ئیمۆجی|1F69C}}

🚲
{{ئیمۆجی|1F6B2}}

🚳
{{ئیمۆجی|1F6B3}}

🚴
{{ئیمۆجی|1F6B4}}

🚵
{{ئیمۆجی|1F6B5}}

⛽
{{ئیمۆجی|26FD}}

🚨
{{ئیمۆجی|1F6A8}}

⚓
{{ئیمۆجی|2693}}

⛵
{{ئیمۆجی|26F5}}

🚣
{{ئیمۆجی|1F6A3}}

🚤
{{ئیمۆجی|1F6A4}}

🚢
{{ئیمۆجی|1F6A2}}

✈
{{ئیمۆجی|2708}}

💺
{{ئیمۆجی|1F4BA}}

🚁
{{ئیمۆجی|1F681}}

🚟
{{ئیمۆجی|1F69F}}

🚠
{{ئیمۆجی|1F6A0}}

🚡
{{ئیمۆجی|1F6A1}}

🚀
{{ئیمۆجی|1F680}}

🏧
{{ئیمۆجی|1F3E7}}

🚮
{{ئیمۆجی|1F6AE}}

🚥
{{ئیمۆجی|1F6A5}}

🚦
{{ئیمۆجی|1F6A6}}

🚧
{{ئیمۆجی|1F6A7}}

🚫
{{ئیمۆجی|1F6AB}}

🚭
{{ئیمۆجی|1F6AD}}

🚯
{{ئیمۆجی|1F6AF}}

🚰
{{ئیمۆجی|1F6B0}}

🚱
{{ئیمۆجی|1F6B1}}

🚷
{{ئیمۆجی|1F6B7}}

🚸
{{ئیمۆجی|1F6B8}}

♿
{{ئیمۆجی|267F}}

🚹
{{ئیمۆجی|1F6B9}}

🚺
{{ئیمۆجی|1F6BA}}

🚻
{{ئیمۆجی|1F6BB}}

🚼
{{ئیمۆجی|1F6BC}}

🚾
{{ئیمۆجی|1F6BE}}

🛂
{{ئیمۆجی|1F6C2}}

🛃
{{ئیمۆجی|1F6C3}}

🛄
{{ئیمۆجی|1F6C4}}

🛅
{{ئیمۆجی|1F6C5}}

⚠
{{ئیمۆجی|26A0}}

⛔
{{ئیمۆجی|26D4}}

🚪
{{ئیمۆجی|1F6AA}}

🚽
{{ئیمۆجی|1F6BD}}

🚿
{{ئیمۆجی|1F6BF}}

🛀
{{ئیمۆجی|1F6C0}}

🛁
{{ئیمۆجی|1F6C1}}

⌛
{{ئیمۆجی|231B}}

⏳
{{ئیمۆجی|23F3}}

⌚
{{ئیمۆجی|231A}}

⏰
{{ئیمۆجی|23F0}}

🕛
{{ئیمۆجی|1F55B}}

🕧
{{ئیمۆجی|1F567}}

🕐
{{ئیمۆجی|1F550}}

🕜
{{ئیمۆجی|1F55C}}

🕑
{{ئیمۆجی|1F551}}

🕝
{{ئیمۆجی|1F55D}}

🕒
{{ئیمۆجی|1F552}}

🕞
{{ئیمۆجی|1F55E}}

🕓
{{ئیمۆجی|1F553}}

🕟
{{ئیمۆجی|1F55F}}

🕔
{{ئیمۆجی|1F554}}

🕠
{{ئیمۆجی|1F560}}

🕕
{{ئیمۆجی|1F555}}

🕡
{{ئیمۆجی|1F561}}

🕖
{{ئیمۆجی|1F556}}

🕢
{{ئیمۆجی|1F562}}

🕗
{{ئیمۆجی|1F557}}

🕣
{{ئیمۆجی|1F563}}

🕘
{{ئیمۆجی|1F558}}

🕤
{{ئیمۆجی|1F564}}

🕙
{{ئیمۆجی|1F559}}

🕥
{{ئیمۆجی|1F565}}

🕚
{{ئیمۆجی|1F55A}}

🕦
{{ئیمۆجی|1F566}}

♈
{{ئیمۆجی|2648}}

♉
{{ئیمۆجی|2649}}

♊
{{ئیمۆجی|264A}}

♋
{{ئیمۆجی|264B}}

♌
{{ئیمۆجی|264C}}

♍
{{ئیمۆجی|264D}}

♎
{{ئیمۆجی|264E}}

♏
{{ئیمۆجی|264F}}

♐
{{ئیمۆجی|2650}}

♑
{{ئیمۆجی|2651}}

♒
{{ئیمۆجی|2652}}

♓
{{ئیمۆجی|2653}}

⛎
{{ئیمۆجی|26CE}}

🌑
{{ئیمۆجی|1F311}}

🌒
{{ئیمۆجی|1F312}}

🌓
{{ئیمۆجی|1F313}}

🌔
{{ئیمۆجی|1F314}}

🌕
{{ئیمۆجی|1F315}}

🌖
{{ئیمۆجی|1F316}}

🌗
{{ئیمۆجی|1F317}}

🌘
{{ئیمۆجی|1F318}}

🌙
{{ئیمۆجی|1F319}}

🌚
{{ئیمۆجی|1F31A}}

🌛
{{ئیمۆجی|1F31B}}

🌜
{{ئیمۆجی|1F31C}}

☀
{{ئیمۆجی|2600}}

🌝
{{ئیمۆجی|1F31D}}

🌞
{{ئیمۆجی|1F31E}}

☁
{{ئیمۆجی|2601}}

⛅
{{ئیمۆجی|26C5}}

🌀
{{ئیمۆجی|1F300}}

🌈
{{ئیمۆجی|1F308}}

🌂
{{ئیمۆجی|1F302}}

☔
{{ئیمۆجی|2614}}

❄
{{ئیمۆجی|2744}}

⛄
{{ئیمۆجی|26C4}}

🌟
{{ئیمۆجی|1F31F}}

🌠
{{ئیمۆجی|1F320}}

🎲
{{ئیمۆجی|1F3B2}}

♠
{{ئیمۆجی|2660}}

♥
{{ئیمۆجی|2665}}

♦
{{ئیمۆجی|2666}}

♣
{{ئیمۆجی|2663}}

🃏
{{ئیمۆجی|1F0CF}}

🀄
{{ئیمۆجی|1F004}}

🎮
{{ئیمۆجی|1F3AE}}

⚽
{{ئیمۆجی|26BD}}

⚾
{{ئیمۆجی|26BE}}

🏀
{{ئیمۆجی|1F3C0}}

🏈
{{ئیمۆجی|1F3C8}}

🏉
{{ئیمۆجی|1F3C9}}

🎾
{{ئیمۆجی|1F3BE}}

🎱
{{ئیمۆجی|1F3B1}}

🎳
{{ئیمۆجی|1F3B3}}

⛳
{{ئیمۆجی|26F3}}

🎣
{{ئیمۆجی|1F3A3}}

🎽
{{ئیمۆجی|1F3BD}}

🎿
{{ئیمۆجی|1F3BF}}

🏂
{{ئیمۆجی|1F3C2}}

🏄
{{ئیمۆجی|1F3C4}}

🏇
{{ئیمۆجی|1F3C7}}

🏊
{{ئیمۆجی|1F3CA}}

🏆
{{ئیمۆجی|1F3C6}}

🔇
{{ئیمۆجی|1F507}}

🔈
{{ئیمۆجی|1F508}}

🔉
{{ئیمۆجی|1F509}}

🔊
{{ئیمۆجی|1F50A}}

📢
{{ئیمۆجی|1F4E2}}

📣
{{ئیمۆجی|1F4E3}}

📯
{{ئیمۆجی|1F4EF}}

🔔
{{ئیمۆجی|1F514}}

🔕
{{ئیمۆجی|1F515}}

🔀
{{ئیمۆجی|1F500}}

🔁
{{ئیمۆجی|1F501}}

🔂
{{ئیمۆجی|1F502}}

▶
{{ئیمۆجی|25B6}}

⏩
{{ئیمۆجی|23E9}}

◀
{{ئیمۆجی|25C0}}

⏪
{{ئیمۆجی|23EA}}

🔼
{{ئیمۆجی|1F53C}}

⏫
{{ئیمۆجی|23EB}}

🔽
{{ئیمۆجی|1F53D}}

⏬
{{ئیمۆجی|23EC}}

🎼
{{ئیمۆجی|1F3BC}}

🎵
{{ئیمۆجی|1F3B5}}

🎶
{{ئیمۆجی|1F3B6}}

🎤
{{ئیمۆجی|1F3A4}}

🎧
{{ئیمۆجی|1F3A7}}

🎷
{{ئیمۆجی|1F3B7}}

🎸
{{ئیمۆجی|1F3B8}}

🎹
{{ئیمۆجی|1F3B9}}

🎺
{{ئیمۆجی|1F3BA}}

🎻
{{ئیمۆجی|1F3BB}}

📻
{{ئیمۆجی|1F4FB}}

📱
{{ئیمۆجی|1F4F1}}

📳
{{ئیمۆجی|1F4F3}}

📴
{{ئیمۆجی|1F4F4}}

📲
{{ئیمۆجی|1F4F2}}

📵
{{ئیمۆجی|1F4F5}}

☎
{{ئیمۆجی|260E}}

📞
{{ئیمۆجی|1F4DE}}

🔟
{{ئیمۆجی|1F51F}}

📶
{{ئیمۆجی|1F4F6}}

📟
{{ئیمۆجی|1F4DF}}

📠
{{ئیمۆجی|1F4E0}}

🎥
{{ئیمۆجی|1F3A5}}

🎦
{{ئیمۆجی|1F3A6}}

🎬
{{ئیمۆجی|1F3AC}}

📺
{{ئیمۆجی|1F4FA}}

📷
{{ئیمۆجی|1F4F7}}

📹
{{ئیمۆجی|1F4F9}}

📼
{{ئیمۆجی|1F4FC}}

🔅
{{ئیمۆجی|1F505}}

🔆
{{ئیمۆجی|1F506}}

🔍
{{ئیمۆجی|1F50D}}

🔎
{{ئیمۆجی|1F50E}}

🔬
{{ئیمۆجی|1F52C}}

🔭
{{ئیمۆجی|1F52D}}

🔥
{{ئیمۆجی|1F525}}

💡
{{ئیمۆجی|1F4A1}}

🔦
{{ئیمۆجی|1F526}}

🏮
{{ئیمۆجی|1F3EE}}

🎃
{{ئیمۆجی|1F383}}

🎄
{{ئیمۆجی|1F384}}

🎆
{{ئیمۆجی|1F386}}

🎇
{{ئیمۆجی|1F387}}

✨
{{ئیمۆجی|2728}}

🎈
{{ئیمۆجی|1F388}}

🎉
{{ئیمۆجی|1F389}}

🎊
{{ئیمۆجی|1F38A}}

🎋
{{ئیمۆجی|1F38B}}

🎌
{{ئیمۆجی|1F38C}}

🎍
{{ئیمۆجی|1F38D}}

🎎
{{ئیمۆجی|1F38E}}

🎏
{{ئیمۆجی|1F38F}}

🎐
{{ئیمۆجی|1F390}}

🎑
{{ئیمۆجی|1F391}}

🎓
{{ئیمۆجی|1F393}}

🎨
{{ئیمۆجی|1F3A8}}

🎯
{{ئیمۆجی|1F3AF}}

🎴
{{ئیمۆجی|1F3B4}}

🎀
{{ئیمۆجی|1F380}}

🎁
{{ئیمۆجی|1F381}}

📔
{{ئیمۆجی|1F4D4}}

📕
{{ئیمۆجی|1F4D5}}

📖
{{ئیمۆجی|1F4D6}}

📗
{{ئیمۆجی|1F4D7}}

📘
{{ئیمۆجی|1F4D8}}

📙
{{ئیمۆجی|1F4D9}}

📚
{{ئیمۆجی|1F4DA}}

📓
{{ئیمۆجی|1F4D3}}

📒
{{ئیمۆجی|1F4D2}}

📃
{{ئیمۆجی|1F4C3}}

📜
{{ئیمۆجی|1F4DC}}

📄
{{ئیمۆجی|1F4C4}}

📰
{{ئیمۆجی|1F4F0}}

📑
{{ئیمۆجی|1F4D1}}

🔖
{{ئیمۆجی|1F516}}

💰
{{ئیمۆجی|1F4B0}}

💴
{{ئیمۆجی|1F4B4}}

💵
{{ئیمۆجی|1F4B5}}

💶
{{ئیمۆجی|1F4B6}}

💷
{{ئیمۆجی|1F4B7}}

💸
{{ئیمۆجی|1F4B8}}

💱
{{ئیمۆجی|1F4B1}}

💲
{{ئیمۆجی|1F4B2}}

💳
{{ئیمۆجی|1F4B3}}

💹
{{ئیمۆجی|1F4B9}}

✉
{{ئیمۆجی|2709}}

📧
{{ئیمۆجی|1F4E7}}

📨
{{ئیمۆجی|1F4E8}}

📩
{{ئیمۆجی|1F4E9}}

📤
{{ئیمۆجی|1F4E4}}

📥
{{ئیمۆجی|1F4E5}}

📦
{{ئیمۆجی|1F4E6}}

📫
{{ئیمۆجی|1F4EB}}

📪
{{ئیمۆجی|1F4EA}}

📬
{{ئیمۆجی|1F4EC}}

📭
{{ئیمۆجی|1F4ED}}

📮
{{ئیمۆجی|1F4EE}}

✏
{{ئیمۆجی|270F}}

✒
{{ئیمۆجی|2712}}

📝
{{ئیمۆجی|1F4DD}}

💻
{{ئیمۆجی|1F4BB}}

💽
{{ئیمۆجی|1F4BD}}

💾
{{ئیمۆجی|1F4BE}}

💿
{{ئیمۆجی|1F4BF}}

📀
{{ئیمۆجی|1F4C0}}

💼
{{ئیمۆجی|1F4BC}}

📁
{{ئیمۆجی|1F4C1}}

📂
{{ئیمۆجی|1F4C2}}

📅
{{ئیمۆجی|1F4C5}}

📆
{{ئیمۆجی|1F4C6}}

📇
{{ئیمۆجی|1F4C7}}

📈
{{ئیمۆجی|1F4C8}}

📉
{{ئیمۆجی|1F4C9}}

📊
{{ئیمۆجی|1F4CA}}

📋
{{ئیمۆجی|1F4CB}}

📌
{{ئیمۆجی|1F4CC}}

📍
{{ئیمۆجی|1F4CD}}

📎
{{ئیمۆجی|1F4CE}}

📏
{{ئیمۆجی|1F4CF}}

📐
{{ئیمۆجی|1F4D0}}

📛
{{ئیمۆجی|1F4DB}}

✂
{{ئیمۆجی|2702}}

🔒
{{ئیمۆجی|1F512}}

🔓
{{ئیمۆجی|1F513}}

🔏
{{ئیمۆجی|1F50F}}

🔐
{{ئیمۆجی|1F510}}

🔑
{{ئیمۆجی|1F511}}

🔨
{{ئیمۆجی|1F528}}

🔧
{{ئیمۆجی|1F527}}

🔩
{{ئیمۆجی|1F529}}

💉
{{ئیمۆجی|1F489}}

🔪
{{ئیمۆجی|1F52A}}

🔫
{{ئیمۆجی|1F52B}}

🎒
{{ئیمۆجی|1F392}}

🔋
{{ئیمۆجی|1F50B}}

🔌
{{ئیمۆجی|1F50C}}

🔗
{{ئیمۆجی|1F517}}

🚬
{{ئیمۆجی|1F6AC}}

💄
{{ئیمۆجی|1F484}}

💍
{{ئیمۆجی|1F48D}}

💎
{{ئیمۆجی|1F48E}}

🔮
{{ئیمۆجی|1F52E}}

🔯
{{ئیمۆجی|1F52F}}

🔱
{{ئیمۆجی|1F531}}

💊
{{ئیمۆجی|1F48A}}

🔰
{{ئیمۆجی|1F530}}

💯
{{ئیمۆجی|1F4AF}}

📡
{{ئیمۆجی|1F4E1}}

🏁
{{ئیمۆجی|1F3C1}}

🚩
{{ئیمۆجی|1F6A9}}

⬆
{{ئیمۆجی|2B06}}

↗
{{ئیمۆجی|2197}}

➡
{{ئیمۆجی|27A1}}

↘
{{ئیمۆجی|2198}}

⬇
{{ئیمۆجی|2B07}}

↙
{{ئیمۆجی|2199}}

⬅
{{ئیمۆجی|2B05}}

↖
{{ئیمۆجی|2196}}

↕
{{ئیمۆجی|2195}}

↔
{{ئیمۆجی|2194}}

↩
{{ئیمۆجی|21A9}}

↪
{{ئیمۆجی|21AA}}

⤴
{{ئیمۆجی|2934}}

⤵
{{ئیمۆجی|2935}}

🔃
{{ئیمۆجی|1F503}}

🔄
{{ئیمۆجی|1F504}}

🔙
{{ئیمۆجی|1F519}}

🔚
{{ئیمۆجی|1F51A}}

🔛
{{ئیمۆجی|1F51B}}

🔜
{{ئیمۆجی|1F51C}}

🔝
{{ئیمۆجی|1F51D}}

♻
{{ئیمۆجی|267B}}

⚡
{{ئیمۆجی|26A1}}

⭐
{{ئیمۆجی|2B50}}

⭕
{{ئیمۆجی|2B55}}

✅
{{ئیمۆجی|2705}}

☑
{{ئیمۆجی|2611}}

✔
{{ئیمۆجی|2714}}

✖
{{ئیمۆجی|2716}}

❌
{{ئیمۆجی|274C}}

❎
{{ئیمۆجی|274E}}

➕
{{ئیمۆجی|2795}}

➖
{{ئیمۆجی|2796}}

➗
{{ئیمۆجی|2797}}

➰
{{ئیمۆجی|27B0}}

➿
{{ئیمۆجی|27BF}}

〽
{{ئیمۆجی|303D}}

✳
{{ئیمۆجی|2733}}

✴
{{ئیمۆجی|2734}}

❇
{{ئیمۆجی|2747}}

▪
{{ئیمۆجی|25AA}}

▫
{{ئیمۆجی|25AB}}

◻
{{ئیمۆجی|25FB}}

◼
{{ئیمۆجی|25FC}}

◽
{{ئیمۆجی|25FD}}

◾
{{ئیمۆجی|25FE}}

⬛
{{ئیمۆجی|2B1B}}

⬜
{{ئیمۆجی|2B1C}}

🔶
{{ئیمۆجی|1F536}}

🔷
{{ئیمۆجی|1F537}}

🔸
{{ئیمۆجی|1F538}}

🔹
{{ئیمۆجی|1F539}}

🔺
{{ئیمۆجی|1F53A}}

🔻
{{ئیمۆجی|1F53B}}

💠
{{ئیمۆجی|1F4A0}}

🔘
{{ئیمۆجی|1F518}}

🔲
{{ئیمۆجی|1F532}}

🔳
{{ئیمۆجی|1F533}}

⚪
{{ئیمۆجی|26AA}}

⚫
{{ئیمۆجی|26AB}}

🔴
{{ئیمۆجی|1F534}}

🔵
{{ئیمۆجی|1F535}}

‼
{{ئیمۆجی|203C}}

⁉
{{ئیمۆجی|2049}}

❓
{{ئیمۆجی|2753}}

❔
{{ئیمۆجی|2754}}

❕
{{ئیمۆجی|2755}}

❗
{{ئیمۆجی|2757}}

〰
{{ئیمۆجی|3030}}

🔞
{{ئیمۆجی|1F51E}}

©
{{ئیمۆجی|00A9}}

®
{{ئیمۆجی|00AE}}

🔠
{{ئیمۆجی|1F520}}

🔡
{{ئیمۆجی|1F521}}

🔢
{{ئیمۆجی|1F522}}

🔣
{{ئیمۆجی|1F523}}

🔤
{{ئیمۆجی|1F524}}

🅰
{{ئیمۆجی|1F170}}

🆎
{{ئیمۆجی|1F18E}}

🅱
{{ئیمۆجی|1F171}}

🆑
{{ئیمۆجی|1F191}}

🆒
{{ئیمۆجی|1F192}}

🆓
{{ئیمۆجی|1F193}}

ℹ
{{ئیمۆجی|2139}}

🆔
{{ئیمۆجی|1F194}}

Ⓜ
{{ئیمۆجی|24C2}}

🆕
{{ئیمۆجی|1F195}}

🆖
{{ئیمۆجی|1F196}}

🅾
{{ئیمۆجی|1F17E}}

🆗
{{ئیمۆجی|1F197}}

🅿
{{ئیمۆجی|1F17F}}

🆘
{{ئیمۆجی|1F198}}

™
{{ئیمۆجی|2122}}

🆙
{{ئیمۆجی|1F199}}

🆚
{{ئیمۆجی|1F19A}}

🈁
{{ئیمۆجی|1F201}}

🈂
{{ئیمۆجی|1F202}}

🈹
{{ئیمۆجی|1F239}}

🉑
{{ئیمۆجی|1F251}}

🈴
{{ئیمۆجی|1F234}}

🈺
{{ئیمۆجی|1F23A}}

🉐
{{ئیمۆجی|1F250}}

🈯
{{ئیمۆجی|1F22F}}

🈷
{{ئیمۆجی|1F237}}

🈶
{{ئیمۆجی|1F236}}

🈵
{{ئیمۆجی|1F235}}

🈚
{{ئیمۆجی|1F21A}}

🈸
{{ئیمۆجی|1F238}}

㊗
{{ئیمۆجی|3297}}

🈲
{{ئیمۆجی|1F232}}

㊙
{{ئیمۆجی|3299}}

🈳
{{ئیمۆجی|1F233}}

شێواز : |شێواز=one |theشێوازme=noto |شێواز=twitter |شێواز=fx |شێواز=none قەبارە : |قەبارە=16 |قەبارە=24 |قەبارە=36
ھەروەھا ببینە: داڕێژەی {{ئیمۆجی}} و پێڕستی ئیمۆجییەکان لە کۆمنز

Template data[دەستکاری]

ئەمە بەڵگەنامەی دراوەی داڕێژەیە بۆ ئەم داڕێژە کە لەلایەن دەستکاریکەری دیداری و ئامرازەکانی تر بەکارھاتووە. بڕوانە ڕاپۆرتی ھەڵەی مانگانە بۆ ئەم داڕێژە.

دراوەی داڕێژە بۆ ئیمۆجی

Insert an ئێمۆجی.

پارامەترەکانی داڕێژە

پارامەتروەسفجۆرڕەوش
Unicode1

Unicode for the ئێمۆجی

بنچینەیی
نەزانراوپێویستە
Themetheme

Style for the ئێمۆجی

بنچینەیی
one
زنجیرەنووسەدڵخواز
Sizesize

Size for the ئێمۆجی

بنچینەیی
16
ژمارەدڵخواز