جانوس

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
جانوس

جانوس یەکێکە لە خوداکانی ڕۆمانیەکان، ئەم خودای کردنەوەکان ە.