بۆ ناوەڕۆک بازبدە

داڕێژە:بڕەکانی بایتەکان

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
چەندجارەی بایتەکان
دیسیمڵ
بەھا مەتری
١٠٠٠ kB کیلۆبایت
١٠٠٠٢ MB مێگابایت
١٠٠٠٣ GB گێگابایت
١٠٠٠٤ TB تێرابایت
١٠٠٠٥ PB پێتابایت
١٠٠٠٦ EB ئێکسابایت
١٠٠٠٧ ZB زێتابایت
١٠٠٠٨ YB یۆتیبایت
باینەری
بەھا IEC JEDEC
١٠٢٤ KiB کیبیبایت KB کیلۆبایت
١٠٢٤٢ MiB میبیبایت MB مێگابایت
١٠٢٤٣ GiB گیبیبایت GB گێگابایت
١٠٢٤٤ TiB تیبیبایت
١٠٢٤٥ PiB پیبیبایت
١٠٢٤٦ EiB ئیکسبیبایت
١٠٢٤٧ ZiB زیبیبایت
١٠٢٤٨ YiB یۆبیبایت

ئەمانەش ببینە[دەستکاری]