داڕێژە:بڕەکانی بایتەکان

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
Jump to navigation Jump to search
چەندجارەی بایتەکان
دیسیمڵ
بەھا مەتری
١٠٠٠ kB کیلۆبایت
١٠٠٠٢ MB مێگابایت
١٠٠٠٣ GB گێگابایت
١٠٠٠٤ TB تێرابایت
١٠٠٠٥ PB پێتابایت
١٠٠٠٦ EB ئێکسابایت
١٠٠٠٧ ZB زێتابایت
١٠٠٠٨ YB یۆتیبایت
باینەری
بەھا IEC JEDEC
١٠٢٤ KiB کیبیبایت KB کیلۆبایت
١٠٢٤٢ MiB میبیبایت MB مێگابایت
١٠٢٤٣ GiB گیبیبایت GB گێگابایت
١٠٢٤٤ TiB تیبیبایت
١٠٢٤٥ PiB پیبیبایت
١٠٢٤٦ EiB ئیکسبیبایت
١٠٢٤٧ ZiB زیبیبایت
١٠٢٤٨ YiB یۆبیبایت

ئەمانەش ببینە[دەستکاری]