داڕێژە داواکراوەکان

Jump to navigation Jump to search

داتای خوارەوە cacheکراوە و دوایین جار لە ‏٠٦:٢٨، ٣١ی ئایاری ٢٠٢٠ نوێ کراوەتەوە. لە cacheدا لانی زۆر ٥٬٠٠٠ ئەنجام لەبەردەستە.

لە خوارەوە زیاتر لە ٥٠ ئەنجام لە مەودای #١ بۆ #٥٠ پیشان دەدرێت.

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە

  1. داڕێژە:سەردەشت-کۆلکە‎‏ (١٧٠ بەستەر)
  2. داڕێژە:پارێزگای خەتلان‎‏ (١٤٣ بەستەر)
  3. داڕێژە:N.b.‎‏ (١١٣ بەستەر)
  4. داڕێژە:A note‎‏ (١١١ بەستەر)
  5. داڕێژە:Not done-t‎‏ (١١١ بەستەر)
  6. داڕێژە:Thank you‎‏ (١١١ بەستەر)
  7. داڕێژە:You're welcome‎‏ (١١١ بەستەر)
  8. داڕێژە:Administrator note‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  9. داڕێژە:Already declined‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  10. داڕێژە:Await‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  11. داڕێژە:BugFixed‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  12. داڕێژە:Bug acknowledged‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  13. داڕێژە:Bug assigned‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  14. داڕێژە:Bug closed‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  15. داڕێژە:Bug dupe‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  16. داڕێژە:Bug feedback‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  17. داڕێژە:Bug pending‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  18. داڕێژە:Bug resolved‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  19. داڕێژە:Bulb‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  20. داڕێژە:Bulb2‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  21. داڕێژە:Bureaucrat note‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  22. داڕێژە:CUnote‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  23. داڕێژە:Cancelled‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  24. داڕێژە:Checked‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  25. داڕێژە:Checking‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  26. داڕێژە:Clerk-Note‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  27. داڕێژە:Clerk-Note-bot‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  28. داڕێژە:Clerk-Note-merged‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  29. داڕێژە:Clerk Request‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  30. داڕێژە:Commentvote‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  31. داڕێژە:Coordinator-note‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  32. داڕێژە:Crystalball‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  33. داڕێژە:Deferabusefilter‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  34. داڕێژە:Deferblack‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  35. داڕێژە:Defermetablack‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  36. داڕێژە:Deferrsn‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  37. داڕێژە:Deferspam‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  38. داڕێژە:Deferspambot‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  39. داڕێژە:Deleted-image‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  40. داڕێژە:Discussing‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  41. داڕێژە:DuplicateProposal‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  42. داڕێژە:Editor-Note‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  43. داڕێژە:Facepalm‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  44. داڕێژە:Fishing‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  45. داڕێژە:Fixed‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  46. داڕێژە:GA2ndopinion‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  47. داڕێژە:GAOnHold‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  48. داڕێژە:Idea‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  49. داڕێژە:Inprogress‎‏ (١٠٩ بەستەر)
  50. داڕێژە:Investigating‎‏ (١٠٩ بەستەر)

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە