بۆ ناوەڕۆک بازبدە

یارمەتی:IPA/French

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
نەبزوێنەکان
IPA نموونە نزیکی ئینگلیزی
b bon about
d deux, grande today
f faire, vif festival
ɡ garçon, longue again
k corps, avec sky
l laisser, possible, seul loo
m même moo
n nous, bonne no
ɲ gagner, champagne canyon
ŋ camping, bingo[١] camping
p père, groupe spy
ʁ regarder, nôtre[٢] Guttural R, roughly like Scottish English loch
s sans, ça, assez sir
ʃ chance shoe
t tout, thé, grand-oncle sty
v vous, wagon, neuf heures vein
z zéro, raison, chose zeal
ʒ jamais, visage measure
نیمچەبزوێنەکان
j fief, payer, fille, travail yet
w oui, loi, moyen, web, whisky wet
ɥ huit, Puy like a simultaneous wet and yet
Vowels[٣]
بزوێنە دەمییەکان
IPA نموونە نزیکی ئینگلیزی
a patte, là trap
ɑ pâte, glas[٤] bra
e clé, les, chez, aller, pied, journée hey
ɛ baie, faite, mettre, renne, crème, peine best
ɛː fête, mtre, mètre, reine, rtre, caisse, presse, Lemaistre, Lévesque[٤] fairy
ə reposer, monsieur, faisons[٥] again (often elided, see e muet)
i si, île, régie, y bee
œ sœur, jeune roughly like bird
ø ceux, jner, queue roughly like bird
o saut, haut, bureau story
ɔ sort, minimum off
u coup, roue too
y tu, sûr, rue roughly like few
Nasal vowels
ɑ̃ sans, champ, vent, temps, Jean, taon roughly like on, nasalized [ɒ] or [ɑ]. rendez-vous
ɛ̃ vin, impair, pain, daim, plein, Reims, synthèse, sympa, bien roughly like man; nasalized [æ] or [ɛ]
œ̃ un, parfum[٤] roughly like burn; nasalized [œ]
ɔ̃ son, nom roughly like long; nasalized [o] or [ɔ]
Suprasegmentals
IPA Example Description
. pays [pe.i][٦] syllable boundary
les agneaux [lez‿aˈɲo] liaison[٧]

ژێدەرەکان

[دەستکاری]
  1. ^ In European French, داڕێژە:IPAslink is often pronounced [ŋɡ], but in Québec, it is merged with /ɲ/.
  2. ^ The French rhotic /ʁ/ is usually uvular, but it varies by region. For example, in Québec both [r] and [ʀ] are used, depending on both region and age.
  3. ^ Nasal vowels are lengthened before any consonant, but oral vowels are lengthened before [v, ʁ, z, ʒ].
  4. ^ ئ ا ب In Parisian French, /œ̃/ is usually merged with /ɛ̃/, /ɑ/ with /a/ and /ɛː/ with /ɛ/. The pairs may be distinguished in Belgian, Swiss and Canadian French and in some regions of France or among older speakers.
  5. ^ /ə/ is frequently pronounced as [ø]. See e muet for more information.
  6. ^ The syllable break داڕێژە:Angbr is used sparingly.
  7. ^ In liaison, the latent final consonant is pronounced before a following vowel sound, but s and x are voiced and pronounced [z], and d is unvoiced and pronounced [t].

بەستەرە دەرەکییەکان

[دەستکاری]