بۆ ناوەڕۆک بازبدە

سەدەی ١٦یەم

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
(لە سەدەی ١٦ەوە ڕەوانە کراوە)
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٥ | سەدەی ١٦ | سەدەی ١٧
١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠
١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠
١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠
١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠
١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠
١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠
١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠
١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠
١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠
١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠

سەدەی ١٦یەم یان سەدەی ١٦ھەم،سەدەی شازدەھەم یان سەدەی شانزەھەم لەساڵی ١٥٠٠ تا ١٦٠٠ بەردەوام بووە و لەو ماوەیەدا ئەم ڕووداوانە ڕوویان داوە.

روداوەکان[دەستکاری]

نەزانراو[دەستکاری]

١٥٠٠کان[دەستکاری]

١٥١٠کان[دەستکاری]

١٥٢٠کان[دەستکاری]

١٥٣٠کان[دەستکاری]

١٥٣٠کان[دەستکاری]

١٥٤٠کان[دەستکاری]

١٥٥٠کان[دەستکاری]

١٥٦٠کان[دەستکاری]

١٥٧٠کان[دەستکاری]

١٥٨٠کان[دەستکاری]

١٥٩٠کان[دەستکاری]

کەسە ناسراوەکان[دەستکاری]

شوێن دۆزینەوە[دەستکاری]

ئەدەبی بینراو[دەستکاری]

موزیک و ئاوازدانەران[دەستکاری]

ئەدەب[دەستکاری]

زانست و فەلسەفە[دەستکاری]

داھێنان و دۆزینەوە و باس کردن[دەستکاری]