بۆ ناوەڕۆک بازبدە

دەروازە:ئوردن/مێژووی ئوردن

لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

مێژووی ئوردن ١

دەروازە:ئوردن/مێژووی ئوردن/١ مێژووی ئوردن باسکردنە لە مێژووی وڵاتی ئوردن کە تێیدا باس لە ڕوودا و پێشھاتەکانی ڕابردووی ئەم وڵاتە دەکات ھۆکارێکە بۆ ئەوەی نەوەی ئێستا ئاشنای ڕابردووی ئەم وڵاتە بن لەم وڵاتە چەندین زلھێز حکومڕانییان کردووە و کردوویانە بە بەشێک لە خاکەکەی خۆیان وەک ئیمپراتۆری ڕۆم و بێزەنتی و دەوڵەتی ئیسلامی بۆ ماوەیەکیش لەژێر دەستی بەریتانییەکان بوو

نەخشەی ئوردن کاتێک بەشێ بوو لە دەوڵەتی عوسمانی
.

زیاتر...

مێژووی ئوردن ٢

مێژووی ئوردن ٣

مێژووی ئوردن ٤

مێژووی ئوردن ٥

مێژووی ئوردن ٦

مێژووی ئوردن ٧

مێژووی ئوردن ٨

مێژووی ئوردن ٩

مێژووی ئوردن ١٠

مێژووی ئوردن ١١

مێژووی ئوردن ١٢

مێژووی ئوردن ١٣

مێژووی ئوردن ١٤

مێژووی ئوردن ١٥

مێژووی ئوردن ١٦

مێژووی ئوردن ١٧

مێژووی ئوردن ١٨

مێژووی ئوردن ١٩

مێژووی ئوردن ٢٠

مێژووی ئوردن ٢١

مێژووی ئوردن ٢٢

مێژووی ئوردن ٢٣

مێژووی ئوردن ٢٤

مێژووی ئوردن ٢٥

مێژووی ئوردن ٢٦

مێژووی ئوردن ٢٧

مێژووی ئوردن ٢٨

مێژووی ئوردن ٢٩

مێژووی ئوردن ٣٠

مێژووی ئوردن ٣١

مێژووی ئوردن ٣٢

مێژووی ئوردن ٣٣

مێژووی ئوردن ٣٤

مێژووی ئوردن ٣٥

مێژووی ئوردن ٣٦

مێژووی ئوردن ٣٧

مێژووی ئوردن ٣٨

مێژووی ئوردن ٣٩

مێژووی ئوردن ٤٠

مێژووی ئوردن ٤١

مێژووی ئوردن ٤٢

مێژووی ئوردن ٤٣

مێژووی ئوردن ٤٤

مێژووی ئوردن ٤٥

مێژووی ئوردن ٤٦

مێژووی ئوردن ٤٧

مێژووی ئوردن ٤٨

مێژووی ئوردن ٤٩

مێژووی ئوردن ٥٠

مێژووی ئوردن ٥١

مێژووی ئوردن ٥٢

مێژووی ئوردن ٥٣

مێژووی ئوردن ٥٤

مێژووی ئوردن ٥٥

مێژووی ئوردن ٥٦

مێژووی ئوردن ٥٧

مێژووی ئوردن ٥٨

مێژووی ئوردن ٥٩

مێژووی ئوردن ٦٠

مێژووی ئوردن ٦١

مێژووی ئوردن ٦٢

مێژووی ئوردن ٦٣

مێژووی ئوردن ٦٤

مێژووی ئوردن ٦٥

مێژووی ئوردن ٦٦

مێژووی ئوردن ٦٧

مێژووی ئوردن ٦٨

مێژووی ئوردن ٦٩

مێژووی ئوردن ٧٠

مێژووی ئوردن ٧١

مێژووی ئوردن ٧٢

مێژووی ئوردن ٧٣

مێژووی ئوردن ٧٤

مێژووی ئوردن ٧٥

مێژووی ئوردن ٧٦

مێژووی ئوردن ٧٧

مێژووی ئوردن ٧٨

مێژووی ئوردن ٧٩

مێژووی ئوردن ٨٠

مێژووی ئوردن ٨١

مێژووی ئوردن ٨٢

مێژووی ئوردن ٨٣

مێژووی ئوردن ٨٤

مێژووی ئوردن ٨٥

مێژووی ئوردن ٨٦

مێژووی ئوردن ٨٧

مێژووی ئوردن ٨٨

مێژووی ئوردن ٨٩

مێژووی ئوردن ٩٠

مێژووی ئوردن ٩١

مێژووی ئوردن ٩٢

مێژووی ئوردن ٩٣

مێژووی ئوردن ٩٤

مێژووی ئوردن ٩٥

مێژووی ئوردن ٩٦

مێژووی ئوردن ٩٧

مێژووی ئوردن ٩٨

مێژووی ئوردن ٩٩