جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «داڕێژە:زانیاریدانی نیشتنگە/doc»

Jump to navigation Jump to search
چاکسازیی ژمارەکان (فۆڕماتی خۆمان بەکاردەھێنین) ئێستا دەست بە گۆڕینیان بکرێت باشترە لەوەی کە لە ئێستا زیاتر سەختتر بن.
ب (بۆت: لابردنی بەستەرە دابین‌کراوەکانی سەر ویکیدراوە: en)
(چاکسازیی ژمارەکان (فۆڕماتی خۆمان بەکاردەھێنین) ئێستا دەست بە گۆڕینیان بکرێت باشترە لەوەی کە لە ئێستا زیاتر سەختتر بن.)
| جۆری دابەشکراو =
| ناوی دابەشکراو =
| جۆری دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| ناوی دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| جۆری دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
| ناوی دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
| سەردێڕی دامەزران =
| ڕێکەوتی دامەزران =
| جۆری دابەشکراو =
| ناوی دابەشکراو =
| جۆری دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| ناوی دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| جۆری دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
| ناوی دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
<!-- دامەزران --------------->
| سەردێڕی دامەزران =
| ڕێکەوتی دامەزران =
| سەردێڕی دامەزران1دامەزران١ =
| ڕێکەوتی دامەزران1دامەزران١ =
| سەردێڕی لەناوچوون =
| ڕێکەوتی لەناوچوون =
| زانیاریی٣ دانیشتووانناسی١ =
<!-- کاتناوچە -------------->
| کاتناوچە1کاتناوچە١ =
| جیاوازی لەutc1 =
| کاتناوچە1_DST =
| جۆری کۆدی پۆستە =
| کۆدی پۆستە =
| جۆری کۆدی پۆستە2پۆستە٢ =
| کۆدی پۆستە2پۆستە٢ =
| جۆری کۆدی ناوچە =
| کۆدی ناوچە =
| جێگری نەخشە =
| شرۆڤەی نەخشە =
| وێنەی نەخشە1نەخشە١ =
| قەبارەی نەخشە1نەخشە١ =
| جێگری نەخشە1نەخشە١ =
| شرۆڤەی نەخشە1نەخشە١ =
| وێنەی خاڵ نەخشە =
| قەبارەی خاڵ نەخشە =
| قەبارەی دەرزی نەخشە =
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە =
| دەرزی نەخشە1نەخشە١ =
| شوێنی ناونیشانی دەرزی نەخشە1نەخشە١ =
| جێگری دەرزی نەخشە1نەخشە١ =
| قەبارە دەرزی نەخشە1نەخشە١ =
| شرۆڤەی دەرزی نەخشە1نەخشە١ =
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| جۆری دابەشکراو =
| ناوی دابەشکراو =
| جۆری دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| ناوی دابەشکراو1دابەشکراو١ =
| جۆری دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
| ناوی دابەشکراو2دابەشکراو٢ =
<!-- established --------------->
| سەردێڕی دامەزران =
| ڕێکەوتی دامەزران =
| سەردێڕی دامەزران1دامەزران١ =
| ڕێکەوتی دامەزران1دامەزران١ =
| سەردێڕی دامەزران2دامەزران٢ =
| ڕێکەوتی دامەزران2دامەزران٢ =
| سەردێڕی دامەزران3دامەزران٣ =
| ڕێکەوتی دامەزران3دامەزران٣ =
| سەردێڕی لەناوچوون =
| ڕێکەوتی لەناوچوون =
| سەرناوی سەرۆک =
| ناوی سەرۆک =
| سەرناوی سەرۆک1سەرۆک١ =
| ناوی سەرۆک1سەرۆک١ =
<!-- display settings --------->
| جۆری سەرجەم =
| ئاگاداریی دانیشتووان =
<!-- demographics (section 1) --> =
| جۆری دانیشتوواناسی 1١ =
| پەراوێزەکانی دانیشتوواناسی1دانیشتوواناسی١ =
| سەردێڕی١ دانیشتوواناسی١ =
| سەردێڕی1 دانیشتوواناسی1 =
| زانیاری١ دانیشتوواناسی١ =
| زانیاری1 دانیشتوواناسی1 =
<!-- demographics (section 2) -->
| جۆری دانیشتوواناسی 2٢ =
| پەراوێزەکانی دانیشتوواناسی2دانیشتوواناسی٢ =
| سەردێڕی١ دانیشتوواناسی٢ =
| سەردێڕی1 دانیشتوواناسی2 =
| زانیاری١ دانیشتوواناسی٢ =
| زانیاری1 دانیشتوواناسی2 =
<!-- time zone(s) -------------->
| کاتناوچە١ =
| کاتناوچە1 =
| جیاوازی لەutc1 =
| کاتناوچە1_DST =
| جیاوازی لە1_DST =
| کاتناوچە٢ =
| کاتناوچە2 =
| جیاوازی لە2لە٢ =
| کاتناوچە2_DST =
| جیاوازی لە2_DST =
| جۆری کۆدی پۆستە =
| کۆدی پۆستە =
| جۆری کۆدی پۆستە2پۆستە٢ =
| کۆدی پۆستە2پۆستە٢ =
| جۆری کۆدی ناوچە =
| کۆدی ناوچە =

مێنۆی ڕێدۆزی