جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «کارەبا»

Jump to navigation Jump to search
بەبێ کورتەی دەستکاری
*[[بارگەی کارەبایی]] : بریتییە لە تایبەتمەندی هەندێ تەنکۆلەی نا گەردیلەیی کارلێکی کارۆ موگناتیسی ، ماددەی بارگەکراو بەکارەبا کاریگەر دەبێت بەبواری کارۆموگناتیسی
 
*[[ته‌زوویسرێمی کاره‌باکارەبایی]]: بریتییە لە جووڵەی تەنۆڵکەی بارگەکراوەی کارەبایی وە بە ئەمپێر دەپێورێت
 
*[[بواری کارەبایی]]: بریتییە لە کاریگەری ئەنجامی بارگەی کارەبایی لەسەر بارگەکانی تر نزیک لە خۆی.
٦٣

دەستکاری

مێنۆی ڕێدۆزی