ژووشک

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ژووشک

ژووشک (ھەروەھا: ژژو، ژڤژی، ژووژی، ژووژک، ژیژو، ژیژۆ، ژیژی، ژیشک، شووژی، چولە، چووڵە، کوڵە)، گیانلەبەریکی شیردەرە کە لە بنەماڵەی ژیشکەکان (ناوی زانستی: Erinaceidae).