٢٠٣٨

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ھەزارە: ھەزارەی ٣ـەم
سەدەکان: سەدەی ٢٠سەدەی ٢١سەدەی ٢٢
ساڵەکان: ٢٠٣٥ ٢٠٣٦ ٢٠٣٧٢٠٣٨٢٠٣٩ ٢٠٤٠ ٢٠٤١

-

٢٠٣٨ لە ڕۆژژمێرەکانی تردا
ڕۆژژمێری کوردی ٢٧٣٧ – ٢٧٣٨
کۆچی ھەتاوی ١٤١٦ – ١٤١٧
کۆچی مانگی ١٤٥٩ – ١٤٦٠
له کاتی داهاتنی روم دا ٢٧٩١
ئه رمنی ١٤٨٧
ԹՎ
به هایی ١٩٤ – ١٩٥
بربری ٢٩٨٨
بودایی ٢٥٨٢
برمه ای ١٤٠٠
رومی ٧٥٤٦ – ٧٥٤٧
قبطی ١٧٥٤ – ١٧٥٥
ئه تیوپیایی ٢٠٣٠ – ٢٠٣١
هیندو
 - ویکرم سه موت ٢٠٩٣ – ٢٠٩٤
 - روژزمیری خه لکی هند ١٩٦٠ – ١٩٦١
 - کالی یوگا ٥١٣٩ – ٥١٤٠
هولوسین ١٢٠٣٨
کوره ای ٤٣٧١
هەتاوی تایله ندی ٢٥٨١

ساڵی ٢٠٣٨ لە ڕۆژژمێری زایینیدا.

ڕووداوەکان[دەستکاری]

لەدایکبوونەکان[دەستکاری]

مردنەکان[دەستکاری]