١٧٥٨

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ھەزارە: ھەزارەی ٢ـەم
سەدەکان: سەدەی ١٧سەدەی ١٨سەدەی ١٩
ساڵەکان: ١٧٥٥ ١٧٥٦ ١٧٥٧١٧٥٨١٧٥٩ ١٧٦٠ ١٧٦١

-

١٧٥٨ لە ڕۆژژمێرەکانی تردا
ڕۆژژمێری کوردی ٢٤٥٧ – ٢٤٥٨
کۆچی ھەتاوی ١١٣٦ – ١١٣٧
کۆچی مانگی ١١٧١ – ١١٧٢
له کاتی داهاتنی روم دا ٢٥١١
ئه رمنی ١٢٠٧
ԹՎ
به هایی -٨٦ – -٨٥
بربری ٢٧٠٨
بودایی ٢٣٠٢
برمه ای ١١٢٠
رومی ٧٢٦٦ – ٧٢٦٧
قبطی ١٤٧٤ – ١٤٧٥
ئه تیوپیایی ١٧٥٠ – ١٧٥١
هیندو
 - ویکرم سه موت ١٨١٣ – ١٨١٤
 - روژزمیری خه لکی هند ١٦٨٠ – ١٦٨١
 - کالی یوگا ٤٨٥٩ – ٤٨٦٠
هولوسین ١١٧٥٨
کوره ای ٤٠٩١
هەتاوی تایله ندی ٢٣٠١

ساڵی ١٧٥٨ لە ڕۆژژمێری زایینیدا.

ڕووداوەکان[دەستکاری]

لەدایکبوونەکان[دەستکاری]

مردنەکان[دەستکاری]