١٥١٨

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ھەزارە: ھەزارەی ٢ـەم
سەدەکان: سەدەی ١٥سەدەی ١٦سەدەی ١٧
ساڵەکان: ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧١٥١٨١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١

-

١٥١٨ لە ڕۆژژمێرەکانی تردا
ڕۆژژمێری کوردی ٢٢١٧ – ٢٢١٨
کۆچی ھەتاوی ٨٩٦ – ٨٩٧
کۆچی مانگی ٩٢٣ – ٩٢٤
له کاتی داهاتنی روم دا ٢٢٧١
ئه رمنی ٩٦٧
ԹՎ
به هایی -٣٢٦ – -٣٢٥
بربری ٢٤٦٨
بودایی ٢٠٦٢
برمه ای ٨٨٠
رومی ٧٠٢٦ – ٧٠٢٧
قبطی ١٢٣٤ – ١٢٣٥
ئه تیوپیایی ١٥١٠ – ١٥١١
هیندو
 - ویکرم سه موت ١٥٧٣ – ١٥٧٤
 - روژزمیری خه لکی هند ١٤٤٠ – ١٤٤١
 - کالی یوگا ٤٦١٩ – ٤٦٢٠
هولوسین ١١٥١٨
کوره ای ٣٨٥١
هەتاوی تایله ندی ٢٠٦١

ساڵی ١٥١٨ لە ڕۆژژمێری زایینیدا.

ڕووداوەکان[دەستکاری]

لەدایکبوونەکان[دەستکاری]

مردنەکان[دەستکاری]