داڕێژە:User cha-1

لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
باز بدە بۆ: ڕێدۆزی، گەڕان
ča-1 Ovajsti suradnik sridnje pripoveda čakavskin zajikon.